Direkt zum Inhalt
Resource Details
RESSOURCEN

Strategija razvoja stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini za period 2007. – 2013. godine

Prema preporukama ''Funkcionalnog pregleda sektora obrazovanja u Bosni i  Hercegovini“[1] pripremljenog u okviru EU CARDS Programa za BiH, i pozitivnih iskustava evropskih zemalja, kao što su Slovenija i Danska, u Bosni i Hercegovini je, u okviru EU VET II Programa, formirano pilot Savjetodavno vijeće za stručno obrazovanje i obuku. Ovo Vijeće je u toku EU VET II Programa obavljalo pilot aktivnosti tripartitnog savjetodavnog vijeća za stručno obrazovanje i obuku.

Kako vijeće predstavlja glavni stručni organ za razvoj stručnog obrazovanja i obuke na državnom nivou, ono treba da bude sastavljeno od predstavnika ključnih aktera iz oblasti obrazovanja, tržišta rada i udruženja poslodavaca. Osnovni cilj tog Vijeća jeste da savjetima pomogne nadležnim ministarstvima i drugim institucijama u prilagođavanju stručnog obrazovanja i obuke potrebama tržišta rada.

Jedan od rezultata tog nastojanja jeste i izrada dokumenta “Strategija za stručno obrazovanje i obuku u BiH”. Taj su dokument članovi pilot Savjetodavnog vijeća izradili na temelju saznanja sa brojnih seminara na kojima su im stručnjaci prezentirali pozitivna iskustva. Putokaz za dokument bila je i studijska posjeta Sloveniji, zemlji koja je danas u srednjem stručnom obrazovanju i obuci po mnogo čemu ispred drugih članica EU-a, a korištena su i pozitivna iskustva nekih drugih zemalja.

Članovi Vijeća u ovaj su dokument ugradili i svoje dugogodišnje iskustvo. Učinjeni su izuzetni napori da se ugrade mišljenja i prijedlozi domaćih i stranih stručnjaka iz područja obrazovanja i tržišta rada kako bi stručno obrazovanje postalo nosilac razvoja privrede u BiH.

U okviru EU VET II Programa, pilot Savjetodavno vijeće je izradilo ovu “Strategiju” nadajući se da će ona postati vodiljom razvoja stručnog obrazovanja i obuke u BiH. Ovaj dokument je još jedan prilog procesu cjelokupne reforme obrazovanja koji uključuje primjenu savremenih obrazovnih trendova, informacijsko-komunikacijskih tehnologija, te tržišnih i kulturnih procesa. Time se između obrazovnog i ekonomskog okruženja stvara veza koja širi cjelokupni prostor za učenje.

Radeći na ovom dokumentu Vijeće je analiziralo i istaknulo nedostatke komplikovanog sistema školstva u BiH. Nakon uočenih nedostataka date su preporuke, saglasne kvalitetnim i provjerenim praksama susjednih zemalja, te trendovima razvoja stručnog obrazovanja u EU.

“Strategija za stručno obrazovanje i obuku u BiH” ima ukupno deset glavnih tematskih poglavlja. Ona su izrađena po metodologiji analize stanja, na osnovu dobrih i loših iskustava i preporuka u skladu sa pozitivnim trendovima u zemljama Evropske unije. Kao temeljna polazišta poslužili su dokumenti: Lisabonska konvencija, Kopenhagenska deklaracija, Poruka građanima BiH, Evropski kvalifikacijski okvir, te Zeleni i Bijeli papir.

Osnovna namjena “Strategije za stručno obrazovanje i obuku u BiH“ jeste definiranje općih pravaca razvoja stručnog obrazovanja i obuke u BiH. Strategija identificira ulogu ministarstava, obrazovnih institucija i pojedinaca u tom razvoju, uz uvažavanje specifičnosti bližeg i šireg okruženja, kao i stvarnosti.

 
Resource Details
Autor(en) der Ressource
Vijeće ministara Bosne i Hercegovione
Art der Ressource
Nationale und politische Dokumente
Sprache des Dokuments
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!