Direkt zum Inhalt
Blog
Blog

De nuances van de Engelse taal

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat wij Nederlanders Engels, als tweede-taalsprekers, het beste ter wereld beheersen. Maar begrijpen we de nuance ook altijd? Viking Direct ontwikkelde een quiz om te toetsen hoe goed Nederlanders de intentie van de Britten begrijpen.

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat wij Nederlanders Engels, als tweede-taalsprekers, het beste ter wereld beheersen. Maar begrijpen we de nuance ook altijd? Viking Direct ontwikkelde een quiz om te toetsen hoe goed Nederlanders de intentie van de Britten begrijpen.

Ze vroegen eerst aan Britten wat ze bedoelen als ze bepaalde (vaak voorkomende) uitspraken gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan: “See you in bit”, “he’s interesting”, “not to worry”, et cetera. Daarna vroegen we in onze quiz aan Nederlanders wat ze denken dat Engelsen bedoelen als ze deze uitspraken gebruiken.

3300 Nederlanders hebben de quiz tot nu toe ingevuld. Daaruit blijkt dat Nederlanders gemiddeld in maar 62% van de gevallen Engelse uitspraken hetzelfde interpreteren als de native speakers. 

 

De nuance van de Engelse taal 

De nuance van de Engelse taal, met name Brits Engels, is vaak lastig te begrijpen voor Nederlanders. Dit komt omdat Nederlanders als een stuk directer bekendstaan, terwijl Britten over het algemeen als beleefder worden gezien. Op Facebook laten gebruikers ook weten hier ervaring mee te hebben. Kelly Jackson: “Engels is mijn tweede moedertaal. Maar omdat de Nederlanders vrij direct zijn, en ik dus ook, erger ik mij aan deze uitspraken omdat ik ze “misleidend” vindt. Dat krijg je als je niet duidelijk bent in wat je meent en wilt.”

Gaston Dorren, taaljournalist en auteur van Lingo, een boek over taal & cultuur, kan zich hier ook in vinden. “De cultuurverschillen tussen Nederlanders en Britten zijn groot. Ik denk dat Vlamingen bijvoorbeeld dichter bij de Britste cultuur staan dan wij. Ik ben dan ook altijd extra voorzichtig in de communicatie met ze. Ik hoor wat ze zeggen, maar, begrijp ik wat ze bedoelen?

 

With all due respect 

Uit de quiz blijkt een term als bijvoorbeeld with all due respect, moeilijk voor Nederlanders te interpreteren. Zo lijkt het niet zo bot bedoeld te worden, echter voor de Engelsen heeft het vaak wél die intentie.

In eerste instantie verbaast dat Dorren. “Wij gebruiken in het Nederlands ook de uitspraak ‘met alle respect’ en dat is vaak niet positief bedoeld. Maar misschien leeft het cliché van de beleefde Brit toch wel heel erg in Nederland.”

Hieronder zie je de vier termen waar Nederlanders beduidend andere ideeën bij hebben dan de Britten:

  • With all due respect – 77% van de Nederlanders had dit fout. De Engelsen bedoelen het vrij negatief als ze dit zeggen. Wij denken dat dat het allemaal wel mee valt en dat hun idee alleen iets beter is dan dat van ons.
  • Very interesting – 66% van de Nederlanders had dit fout. De Engelsen bedoelen dit positief. Er staat volgens hun een hoop interessante informatie in als ze dit zeggen. Wij denken echter dat ze erop duiden dat er nog hard aan gewerkt moet worden bedoelen.
  • We are in a bit of a pickle – 49% van de Nederlanders had dit fout. De Engelsen bedoelen dat ze een groot probleem hebben als ze dit zeggen. Wij denken dat het probleem iets minder erg is. 

Wereldtaal van tweedetaalsprekers 

Een interessant aspect aan de alomtegenwoordigheid van de Engelse taal is dat veruit de meeste mensen Engels als tweede taal spreken. Er is dus maar een kleine groep Engelse moedertaalsprekers, en zelfs zij interpreteren Engelse uitspraken niet allemaal met dezelfde nuances. Dat kan op de werkvloer nog wel eens tot miscommunicatie leiden. In het verleden is er dan ook al vaker bepleit dat juist moedertaalsprekers hun Engels zouden moeten aanpassen.

Hoewel Nederlanders dus wel wat foutjes in onze quiz maakten, zal dat van dag tot dag niet tot veel problemen leiden.

Ben je benieuwd hoe jij scoort? Vul de Engelse nuance quiz dan hier in. En toets jezelf!

 

Login (0)
Schlagwörter

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich

Nächste Veranstaltungen