Resource Details
RESSOURCEN

Vragenlijst Studie- en Examenvaardigheden Levenslang Leren

Op vraag van de sector Tweedekansonderwijs (TKO) heeft een onderzoeksgroep een aangepast diagnostisch instrument ontworpen om een aantal cruciale variabelen in kaart te brengen die een rol kunnen spelen bij het succesvol doorlopen van een studiecurriculum. Het theoretische uitgangspunt was daarbij het procesmodel van prestatiemotivatie en faalangst.

Dit werd de Vragenlijst Studie- en Examenvaardigheden Levenslang Leren (VaSEV-LLL). VaSEV-LLL is een screeningsinstrument voor alle 'levenslang lerenden' met een beperkte scholing: cursisten Tweedekansonderwijs, VDAB, Centra Basiseducatie, doelgroepen nieuwkomers, ...

Theoretisch wetenschappelijke achtergrond en praktische ervaring maken de VaSEV-LLL tot een nuttig instrument in de cursistenbegeleiding en bij de gedifferentieerde aanpassing van het onderwijs aan de noden van de individuele cursist.

VaSEV-LLL biedt aan alle opleiders van laaggeschoolden de kans om een nieuw kansenbeleid uit te werken.

Ondertussen zijn een aantal centra die Tweedekansonderwijs aan de slag gegaan met het instrument en is de vraag ontstaan of de gebruikers niet meer zouden kunnen halen uit het instrument door samen te komen en ervaringen uit te wisselen.

 

Meer informatie op de website van Vocvo.

Resource Details
Autor(en) der Ressource
Onderzoeksgroep
Art der Ressource
Studien und Berichte
Land
Datum der Veröffentlichung
Sprache des Dokuments
Login (0)
Schlagwörter

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!