Direkt zum Inhalt
Resource Details
RESSOURCEN

Czy skazani powinni mieć dostęp do edukacji?

Mówi się, że najlepszą inwestycją jest inwestycja w edukację. Mowa tu nie tylko o inwestowaniu systemowym, lecz przede wszystkim o indywidualnym podejściu każdego z nas do samego procesu dydaktycznego. Bardzo często można usłyszeć stwierdzenie, że to, czy czegokolwiek się nauczymy, zależy tylko i wyłącznie od nas samych i nie potrzebna jest do tego pomoc osób trzecich, a żadna instytucja nie będzie w stanie nam pomóc jeśli sami rzetelnie nie podejdziemy do nauki. Być może jest trochę prawdy w tych spostrzeżeniach, lecz wydaje się, że pewne grupy ludzi powinny mieć ułatwiony dostęp do nauki. "Czy skazani powinni mieć dostęp do edukacji?" to krótki artykuł dotyczący zagadnienia edukacji w warunkach izolacji więziennej. Znajdą tu Państwo rozważania autora na temat istoty tego problemu oraz próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie postawione w tytule.

Resource Details
Autor(en) der Ressource
Hubert Skrzyński
Art der Ressource
Artikel
Land
Datum der Veröffentlichung
Sprache des Dokuments
Login (0)

Users have already commented on this article

Loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich, um zu kommentieren.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!