chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - E-Plattform für Erwachsenenbildung in Europa

Ressource

Eesti haridusdiskursuse analüüs. [Doktoritöö]

Sprache: ET

Eingesandt von Georgi SKOROBOGATOV

Käesoleva doktoritöö uurimisprobleem on hariduseesmärkide sõnastamisprotsessi ja seda mõjutavate tegurite analüüs. Töö eesmärgiks on uurida ühiskonnas makrotasandil domineerivaid ideoloogiaid mikrotasandil haridusalastes tekstides esinevate diskursuste kaudu. Töös selgitatakse, millistest ideoloogilistest veendumustest lähtuvalt kujundatakse hariduspoliitikat ühiskonnas. Töös otsitakse vastust küsimustele, kuidas globaliseerumine ning eelkõige ühinemine Euroopa Liiduga mõjutab Eesti hariduselu ning uskumusi hariduse eesmärkidest. Töö teoreetilises osas avatakse olulisemad mõisted ning haridusdiskursuse sotsiopoliitiline kontekst, kirjeldatakse uuslibraalse ideoloogia ning teadmusühiskonna ja elukestva õppe diskursuse mõju haridusele globaalses kontekstis. Töö empiirilises osas on lähtutud Norman Fairclough mudelist sotsiaalsete muutuste uurimiseks siirdeühiskondades. Tegemist on sotsiolingvistilise uuringuga, mis keskendub sotsiaalsete muutuste protsesside ning neid verbaliseerivate diskursuste vahelistele suhete uurimisele. Töös uuritakse, kuidas uued diskursused muutuvad domineerivateks strateegiateks ning kuidas nad rekontekstualiseeritakse ning operatsionaliseeritakse. Käesolevas töös on uuritud erinevaid haridusalaseid tekste, aga ka meediatekste ning haridusalast diskussiooni meedias, õppekavasid, haridusseadustikke, riiklikke arengustrateegiaid, haridus- ja teadusministeeriumi ülevaateartikleid eesmärgiga kirjeldada ideoloogilisi muutusi ühiskonnas. Vaatluse all on tulevikustrateegiad ja arengustsenaariumid kui tulevikudiskursused, mille kaudu sõnastatakse nägemus ideaalühiskonnast. Uuringus kombineeritakse nii kvalitatiivset kriitilist diskursuseanalüüsi kui kvantitatiivset analüüsi. Uuringu disaini põhjendus tuleneb vajadusest kontrollida kvalitatiivselt saadud uuringu tulemusi kvantitatiivselt. Töös oli vaatluse all eelkõige argumentatsioon ning sõnakasutus, samuti kasutati interdiskursiivset analüüsi.

Autor(en) der Ressource: 
Katrin Aava, Ph.D.
ISBN: 
978-9949-463-18-3
Datum der Veröffentlichung:
Sonntag, 1 Januar, 2012
Sprache des Dokuments
Art der Ressource: 
Studien und Berichte
Land:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email