Direkt zum Inhalt
Resource Details
RESSOURCEN

Repere pentru dezvoltarea sistemului de profesionalizare a practicienilor din educaţia adulţilor

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 menționează la art. 357 necesitatea de a crea un sistem care să asigure formarea iniţială şi dezvoltarea continuă a profesioniştilor din educaţia adulţilor. Până la acest moment, sistemul național de educație și formare din domeniul educaţiei adulţilor nu este clar reglementat, divizat de mecanisme incoerente de certificare şi reglementare care nu iau în considerare diversitatea domeniului şi a statusurilor profesionale, a experienţei, a sarcinilor şi a rolurilor îndeplinite de către educatorii/formatorii de adulţi.

Cel mai adesea, profesionistul din educaţia adulţilor este asociat cu cel de formator, cadru didactic sau lector, acestor titulaturi li se adaugă și altele, precum – coach, mentor, evaluator de competenţe, evaluator de programe sau evaluator al furnizorilor de formare, facilitator online, designer de spaţii de învăţare, roluri care nu sunt reglementate și definite coerent.

Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului ProALPs – Sistemul naţional de profesionalizare a practicienilor din educaţia adulţilor, proiect coordonat de către Institutul Român de Educaţie a Adulţilor, nr. 521448-LLP-2011-RO-KA1-KA1ECETA1. Scopul proiectului vizează îmbunătăţirea sistemului naţional de formare iniţială şi continuă a profesioniştilor din educaţia adulţilor precum şi corelarea acestuia cu cerinţele existente la nivel European. www.proalps.ro.

Resource Details
Autor(en) der Ressource
Sava Simona, Cătălina Ulrich, Cosmina Mironov - coordonatori
Art der Ressource
Fallstudie
Land
Datum der Veröffentlichung
Sprache des Dokuments
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!