chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - E-Plattform für Erwachsenenbildung in Europa

Blog

Projekt „Digital Second Chance Opportunities” w świetle problemu przedwczesnego kończenia nauki

26/07/2017
von Sylwia Kurszewska
Sprache: PL
Document available also in: EN

/de/file/logotypupnglogotypu.png

                                                          

Projekt „Digital Second Chance Opportunities” w świetle problemu przedwczesnego kończenia nauki

Wczesne kończenie nauki znacznie ogranicza szanse młodych ludzi na rynku pracy, a jej kontynuowanie stwarza większe możliwości zdobycia zatrudnienia i gwarantuje szereg korzyści indywidualnych (np. zdrowotnych) oraz ekonomiczno-społecznych (m.in. większy wzrost gospodarczy i spójność społeczna). (Eurydice: Ograniczanie zjawiska wczesnego kończenia nauki w Europie, 2014).

Zagadnienie to jest więc istotne. Najczęstsze przyczyny opuszczania systemu edukacji doskonale znane są pracownikom oświaty. Są to m.in. patologie w rodzinie, zaniedbania ze strony rodziców, zły wpływ towarzystwa, trudna sytuacja finansowa, wczesna ciąża, ale także inne przyczyny np. zdrowotne czy emigracja. Problem przedwczesnego kończenia kształcenia dotyczy zwykle osób w wieku od 18 do 24 roku życia, jednak sytuacja ta kształtuje się różnie w krajach UE.

CKU w Sopocie to instytucja doświadczona w realizacji projektów międzynarodowych. Od 2001 roku pracownicy Centrum zrealizowali wiele projektów z zakresu edukacji dorosłych. Ich tematyka i grupy osób, do których projekty te były skierowane są zróżnicowane. Ostatnio realizowane przedsięwzięcia dotyczyły „edukacji drugiej szansy”. Projekt DISCO (ang. Digital Second Chance Opportunities) to jeden z takich przykładów. Realizowany był w latach 2014-2016 przez praktyków z Anglii, Belgii, Holandii, Niemiec, Polski i Włoch. Inicjatywa realizowana była dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ na lata 2014-2020. Główny cel tego projektu to podnoszenie jakości edukacji drugiej szansy, a co za tym idzie, zwiększanie szans uczniów na rynku pracy.

SKĄD POMYSŁ PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU O TAKIEJ TEMATYCE?

Nauczyciele CKU Sopot mają świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych w celu zwiększania atrakcyjności zajęć i efektywności ich pracy. Ma to przyczyniać się do wzrostu motywacji i zainteresowania młodzieży i dorosłych procesem uczenia się, a co za tym idzie podnoszenia również ich kompetencji. Dlatego projekt o tej tematyce wydawał się dla nas ważny. Ponadto dawał możliwość promowania wartości edukacji dorosłych poprzez planowane interdyscyplinarne działania, w tym działania międzyinstytucjonalne (współpraca pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, rynku pracy i pomocy społecznej). Co więcej, podjęcie takiej inicjatywy dawało nadzieję na realizację nowych działań wyrównujących szanse uczestników na rynku pracy, a to jedno z ważniejszych zadań naszej szkoły.

CO SIĘ UDAŁO WSPÓLNIE WYPRACOWAĆ W RAMACH PROJEKTU? JAK UDAŁO SIĘ TO OSIĄGNĄĆ? CZY GRUPA PARTNERSKA NADAL KORZYSTA Z OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW?

Rezultaty projektu dostępne są na SecondChanceEducation.eu - platfor­mie edukacyjnej dla nauczycieli, trenerów, coachów i innych osób pracujących z młodymi ludźmi, którzy nie kształcą się, nie pracują, nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne. To darmowe narzędzia on-line wypracowane przez praktyków i dające możliwość działania w obszarze „edukacji drugiej szansy”. Są to: system oceny dobrych praktyk (mający przyczyniać się do szerszej wymiany metod, narzędzi i programów nauczania w krajach europejskich); poradnik dotyczący mobilności oraz narzędzie e-portfolio do walidacji kompetencji uczestników międzynarodo­wych praktyk; baza danych szkoleń dla profesjonalistów (celem rozwijania ich kompetencji, poszerzania wiedzy i dzielenia się doświadczeniami) i w końcu narzędzia do ewaluacji pracy nauczycieli i mierzenia jakości pracy placówek edukacji drugiej szansy.

Narzędzia te będą testowane i dalej doskonalone w ramach kolejnych projektów międzynarodowych, które właśnie się rozpoczęły. Są to: EPODS (dalszy rozwój platformy SecondChanceEducation.eu), CAPE (www.cape-project.eu) oraz SEPLO (www.seploecvet.eu).

ZADANIA SKIEROWANE DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Projekt DISCO zawierał element międzynarodowych mobilności dorosłych słuchaczy. Z możliwości tej skorzystali młodzi ludzie z Anglii, Niemiec, Polski i Włoch. Organizacja tego typu działań od początku była sporym wyzwaniem, gdyż inicjatywa skierowana była dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych takim wykluczeniem. Tak jak organizowanie międzynarodowych staży i praktyk dla studentów ma już sporą tradycję, tak przedsięwzięcie takie dla uczniów „szkół drugich szans” to wyzwanie, z czego partnerzy projektu zdawali sobie sprawę od samego początku. Było to jednak kluczowe przedsięwzięcie, gdyż miało na celu przetestowanie rezultatów wypracowanych w projekcie.   

                                                

/de/file/tatuazpngtatuaz.png

                             Praktykantka Amani K. w sopockim Studiu Tatuażu "Świost Babskie Studio"

Celem samych praktyk było m.in.: lepsze zapoznanie uczniów ze środowiskiem pracy; zachęcenie ich do konstruktywnej refleksji odnośnie zagadnień związanych z pracą, wsparcie w samoocenie i zrozumieniu zależności pomiędzy ich praktyką, a przyszłym rozwojem osobistym i zawodowym; rozwój umiejętności koniecznych w pracy np. kompetencji kluczowych, wiedzy na temat różnych kultur, zasad funkcjonowania środowiska pracy za granicą oraz rozwinięcie umiejętności społecznych i językowych.

                                           

/de/file/uczestnicypnguczestnicy.png

                                       Uczestnicy praktyk w Bristolu po otrzymaniu certyfikatów

JAKA BYŁA ROLA CKU W TYM PROJEKCIE?

Nauczyciele CKU Sopot stoją przed wieloma wyzwaniami w pracy z osobami, które po krótszej lub dłuższej przerwie w edukacji powracają do nauki i mają za sobą różne doświadczenia (życiowe, edukacyjne, zawodowe…). Mają świadomość, że niejednokrotnie  zarzuca się, że szkoły nie zapewniają nabywania kompetencji potrzebnych uczniom do radzenia sobie we współczesnej rzeczywistości, a ich rozwijanie traktowane jest jako coś dodatkowego, zarezerwowanego tylko dla osób interesujących się własnym rozwojem osobistym. Podkreślają to także pracodawcy, którzy oczekują od swoich pracowników nie tylko wiedzy merytorycznej, ale także komunikatywności, umiejętności pracy pod presją czasu, umiejętności pracy w zespole i innych kompetencji. Projekty takie jak DISCO mają za zadanie zmieniać sytuację. Dzięki projektowi DISCO nauczyciele CKU Sopot mogli wymieniać się doświadczeniami z pracownikami szkół drugiej szansy w Unii Europejskiej oraz uczestniczyć w tworzeniu rezultatów po to, by na ostatnim etapie przetestować je i sprawdzić ich przydatność w codziennej pracy nauczycieli.

CO MOŻNA UZNAĆ ZA NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIE PROJEKTU?

Z jednej strony wymienić należy nawiązanie nowych, ważnych dla nas kontaktów z pracodawcami i wymianę doświadczeń z pracownikami organizacji edukacyjnych oraz efekty dwuletniej pracy zaprezentowane na www.secondchanceeducation.eu, z drugiej zaś doświadczenia samych uczestników projektu. Najlepszym świadectwem będą relacje uczestników z Sopotu na temat zdobytych doświadczeń podczas praktyk zawodowych w Brystolu oraz ich rówieśników z Anglii, którzy przyjechali do nas po to, by poznać realia pracy w Polsce. Zapraszamy do obejrzenia kilku krótkich filmów z realizacji projektu:

Program Erasmus+, Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Projekt DISCO (01.09.2014 - 31.08.2016) zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (Projekt nr 2014-1-DE02-KA204-001549). Projekt i jego produkty odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Interesują Cię nowe technologie w edukacji dorołych? Szukasz inspiracji i niestandardowych form?

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie wszystkie artykuły na ten temat dostępne na polskim EPALE! 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email
Refresh comments Enable auto refresh

1 - 1 von 1 anzeigen
  • Bild des Benutzers Maria Idźkowska

    Przedstawiony projekt znacząco wpisuje się w zagadnienie problemu przedwczesnego kończenia nauki. Zrealizowano go z myślą o kadrze pedagogicznej, jak i o słuchaczach CKU. Szczególnie ciekawy jest aspekt odnalezienia się młodych, dorosłych osób na rynku pracy, jak i opis działań skierowanych do nich w projekcie. Tak jak CKU dba o wsparcie swojej kadry, jak i młodych słuchaczy w zakresie wzbogacania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, tak samo Ochotnicze Hufce Pracy od lat pomagają potrzebującej młodzieży w wieku 15-25 lat. Zadania swoje realizują one zarówno w obszarze edukacji, jak i rynku pracy, a zwłaszcza w znalezieniu właściwego zatrudnienia poprzez swoje jednostki, jak Centra Kształcenia i Wychowania czy Centra Edukacji i Pracy Młodzieży w tym zakresie. Stanowią dla nich wielką szansę na uzupełnienie wykształcenia, zdobycie kwalifikacji zawodowych, jak i zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Wpływają, co jest dość ważne, na zatrzymanie procesu marginalizacji młodych ludzi i rosnących kosztów społecznych - bezrobocia, popadania w nałogi, wzrostu przestępczości.Zjawisko wczesnego zaprzestawania edukacji jest poważnym wyzwaniem w wielu krajach, a przeciwdziałanie temu problemowi stało się obecnie priorytetem w polityce edukacyjnej Unii Europejskiej. Zmniejszenie liczby młodych osób kończących przedwcześnie naukę stanowi obecnie priorytet dla osób odpowiedzialnych za decyzje w sferze edukacji. Przekonana jestem, że projekt ten w istotny sposób udziela takiego wsparcia  ludziom.

    Maria Idźkowska - ambasador EPALE