Blog
Blog

Koolitajate mitte-konverents: KUS KOGU, SEAL VÄGE

Hea täiskasvanute koolitaja! Oled oodatud 11.05.2017 Tallinnas, Telliskivi Loomelinnakus Erinevate tubade klubis (Telliskivi 60a) toimuvale Koolitajate mitte-konverentsile: KUS KOGU, SEAL VÄGE

Hea täiskasvanute koolitaja!
Pilt_0

Oled oodatud 11.05.2017 Tallinnas,

Telliskivi Loomelinnakus Erinevate tubade klubis (Telliskivi 60a) toimuvale

Koolitajate mitte-konverentsile:

KUS KOGU, SEAL VÄGE

EPALE Eesti keskuse korraldatava mitte-konverentsi selle aastaseks läbivaks teemaks on kogukond. Sotsiaal-antropoloog Aet Annist on öelnud, et kogukonda peetakse üha enam vastuseks vajadustele ning selle puudumine käivitab häirekella (Annist, 2015). Milline on meie koolitajate kogukond? Millistele vajadustele me sellest vastuseid saame? Praktikakogukonnas põimuvad omavahel indiviidi teadmised ja kogukonna teadmised ning praktikakogukonnas toimub nende pidev konstrueerimine ja jagamine. Kogukonnas õppimine toimub selles osaledes, praktiliselt tegutsedes, vaadeldes, katsetades, vigu tehes, ühendades formaalse ja intuitiivse teadmise. (Karm, 2007)

Hea koolitaja, ole osa Eesti koolitajate praktikakogukonnast, tule avastama, kuulama, jagama, panustama ja katsetama!

Ajaliselt toimuvad tegevused:

Kell 12.15 algab registreerimine ja lõuna. Alates kella 13.15-st kuni 16.45-ni toimuvad sisulised tegevused.

Mitte-konverents ON

Mitte-konverents EI OLE

 • Ajakava on paindlik
 • Püsib kindlas ajakavas
 • Võimalus praktikutega arutada sisulistel teemadel ja kujundada tulemust
 • Mitmed ettekanded, „valmisteadmised“ ja PowerPoint esitlused
 • Praktikud valivad kohapeal, millistel teemadel soovivad kaasa rääkida
 • Külalised peavad juba enne sündmust valima millises arutelus nad kindlasti osaleda soovivad
 • Spontaansed vestlused on teretulnud
 • Kolleegidega saab vestelda vaid lõunapausi ajal
 • Kõrge energiatase ja elav õhkkond
 • Madal energiatase ja passiivsus
 • Võimalus panustada ja mõjutada tulemust ning edaspidiseid tegevusi teema arendamiseks
 • Tulemuseks teoreetiline teadmine

Mitte-konverentsil jagavad mõtteid:

Mitte-konverentsi sissejuhatuseks jagavad mõtteid ja aitavad häälestuda andragoog Georgi Skorobogatov (SA Kutsekoda), sotsiaalantropoloog Aet Annist (Tartu Ülikool) ja andragoog ning haridustehnoloog Veronika Tuul (eu-LISA, Tallinna Ülikool).

MILLEST TAHAVAD KOOLITAJAD ARUTADA?

 • Täiendkoolitusasutuste kvaliteedi kokkulepe ja akrediteerimine. Täiskasvanuhariduse nõukogu on arutanud kuidas hinnata täiendkoolitusasutuste kvaliteeti. Kuidas vastab täiskasvanute koolitajate kogukond küsimustele: Kes peaks kvaliteeti hindama? Kes peaks välja töötama kvaliteedi hindamise tööriista? Millised peaksid olema kriteeriumid? Kas kvaliteeti üldse peab hindama? Kuidas seda mitmekesisel koolitusmaastikul kõige paremini korraldada? Arutelu toetab Kaido Vestberg
 • Koolitaja eetika. Kas koolitaja käitub alati vastavalt koolitaja eetikakoodeksile? Kuidas eetiliste dilemmade puhul käituda ja eksimusi lahendada? Arutelu toetab Marin Johnson
 • Koolitaja ja kutse. Koolitaja kutse on kvaliteedimärk ja selle taotlemine on koolitajale kasulik, kuid sellegi poolest on suur hulk koolitajaid ilma kutsetunnistuseta. Kuidas reaalselt ja praktiliselt toetada kutse populariseerimist (ka seni kaasamata koolitajate sihtrühmade seas) ja taotlejate arvu suurenemist? Arutelu toetavad Ilona Säälik  ja Veronika Tuul
 • OSKA koolitajale - Eesti tööturu koolitusvajadused. Millises suunas liigub tööturg? Kuidas tunda ära tulevikutrende, mõista nende tähendust ja mõju koolitaja tööle? Kuidas peaks koolitaja kohanduma vastavalt tööturu vajadustele? Arutelu toetab Mariya Tyutina
 • Juhendamisoskuste tulevik. Töökohapõhises õppes ja organisatsiooni teadmisejuhtimises on oluline juhendamisoskuste ja –teadmiste edasiandmine. Selleks on mitmetes ettevõtetes mentorlusprogrammid. Kuidas toetada töökohapõhist õppimist neis organisatsioonides, kus mentorlusprogramme ei ole? Kuidas omandab juhendamisoskusi organisatsiooni praktikajuhendaja? Kuidas saavad andragoogid nende küsimuste lahendamisel abiks olla? Arutelu toetab Tiina Tambaum
 • Kas koolitaja peaks reflekteerima üks kord viie aasta jooksul? Kutse taotlemine kui refleksiooni toetav protsess. Milline on koolitajate tavapärane reflekteerimise praktika? Kas see, mida koolitaja peab reflekteerimiseks ka seda tegelikult on? Millised tööriistad toetavad koolitaja reflekteerimist? Arutelu toetab Jelena Lohmatova
 • Riigihangete ja ESF projektide taotlusvoorude vormi- ja sisunõuded: milline on mõju kogukonnale? Täiskasvanute koolitamise alaste riigihangete ja ESF projektide taotlusvoorude vormi- ja sisunõuete asjakohasuse ja eesmärgipärasuse lõpptulemuse, ehk siis valdkonna kvaliteedi, arengu ja sotsiaalse mõju kontekstis. Kas praegune süsteem kõige asjakohasem? Kuidas jõuda tulemuseni, kus hanke võitja on parim koolitusteenuse pakkuja, mitte parim projektikirjutamise ettevõte? Arutelu toetab Riina Kütt
 • Mäluasutuste õpikogukonnad. Raamatukogud kujutavad endast väärtuslikku ressurssi kuuludes suurde võrgustikku ja olles külakogukonnas avalikuks ja tasuta õppekeskkonnaks. Kuidas toetada raamatukoguhoidjate eesmärgiärast õppekeskkonna kasutamist? Kuidas suunata raamatukogutöötajaid lähtuvalt koolitaja rollist suuremale koostööle? Arutelu toetavad Merle Koik ja Kaja Visnapuu 

Aktuaalseid arutelusid suunavad vastava teema entusiastlikud huvilised. Mitmekülgne teemade valik võimaldab igal täiskasvanute koolitajal leida just teda kõnetav küsimus. Kõigil praktikutel on võimalus enda arutelu tekitada ja koostöisel lahendust vajavate küsimustega tegeleda. Meil on kogu ja väge!

Mitte-konverentsi info on kättesaadav PDF kujul.

Koolitaja, tule kohale, see on Sinu Õppimise koht! Registreerumine SIIN!

Registreerimistähtaeg: 03.05.2017

NB! Mitte-konverentsil osalemiseks peab osaleja registreeruma EPALE keskkonna kasutajaks.

Koolitusi korraldab Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE keskus Eestis. Euroopa Liidu Erasmus+ Programmi toel. Koolitused ja toitlustus on osalejatele tasuta.

Kontaktandmed:

Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE keskus Eestis

e-mail: epale@kutsekoda.ee  telefon: +372 679 1752

 
Login (5)

Users have already commented on this article

Loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich, um zu kommentieren.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich