European Commission logo
Ein Konto erstellen
Resource Details
RESSOURCEN

Index inklúzie - Príručka na rozvoj škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty

Nadácia pre deti Slovenska vydala v rámci programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? prvý slovenský Index inklúzie: Príručku na rozvoj škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Publikáciu, ktorá bola doteraz preložená do 35 svetových jazykov, môžu konečne aplikovať do vzdelávacieho procesu všetky školy na Slovensku. Symbolické odoslanie príručky do praxe z rúk autora a zástupcov programu Kto chýba? spôsobilo vlnu záujmu o inklúziu nielen v školách. 

Sprievodca s podtitulom Príručka na rozvoj škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty pomáha pochopiť význam inklúzie nielen pre školstvo, ale pre celú spoločnosť. Je vhodná pre každého učiteľa, špeciálneho pedagóga, asistenta a psychológa, riaditeľa, ale aj zriaďovateľa a rodičov, nielen detí so zdravotným znevýhodnením. Je praktickou knihou, ktorá pozýva do diskusie o tom, čo môžeme ako jednotlivci či komunita zlepšiť. 

Resource Details
vv.
ISBN
978-80-89403-19-6
Autor der Ressource
Tony Booth
Art der Ressource
Offene Bildungsressourcen
Land
Slovensko
Datum der Veröffentlichung
Sprache des Dokuments
Slovenčina
Resource media
Login (2)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!