European Commission logo
Ein Konto erstellen
News
Neuigkeiten

Podklady pro vedení F2F kurzu na podporu zapojení mužů do genderové problematiky byly obohaceny o výstup pro vedení webináře!

V rámci projektu Jak zapojit muže do genderových otázek a získat jejich podporu č. 2019-1-CZ01-KA204-061188, realizovaného prostřednictvím programu Erasmus+, byly vytvořeny 3 inovativní výstupy, s jejichž postupnou realizací a možností zapojení do nich jsou zájemci pravidelně seznamováni. 

Z důvodu koronavirové pandemie, která vedla k omezení osobního kontaktu, se vedoucí partner, kterým je Klub personalistů Moravy a Slezska, z .s., rozhodl obohatit výstup ve formě F2F kurzu o online webinář.

Webinář může nahradit nebo doplnit účast na F2F kurzu. Součástí výstupu je:

a) prezentace pro online výuku,

b) manuál pro lektora, který kurz bude vést.

Manuál slouží jako podklad lektora pro převedení F2F kurzu do online prostředí se zachováním maximální možné interaktivity a vzájemné spolupráce mezi účastníky. Webinář byl pilotován v létě 2021 a po zapracování dodatečných připomínek je pro zájemce volně k dispozici na na adrese: https://www.kpms.cz/projekty/, a to v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Daniela Nyklová, manažerka projektu

 

Login (0)

Neueste Diskussionen

Online Diskussion Umschulung & Höherqualifizierung: Förderung der generationenübergreifenden Zusammenarbeit

Nehmen Sie an dieser Online-Diskussion teil, in der wir untersuchen werden, warum und wie wir in den verschiedenen Sektoren oder Altersgruppen eine Umschulung und Höherqualifizierung anstreben müssen.

Zusätzlich

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich