European Commission logo
Ein Konto erstellen

Resource Details

RESSOURCEN

Publikacja poprojektowa "Elbląscy edukatorzy dla seniorów. Zbiór materiałów z warsztatów"

Zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i europejskim, grupą docelową działań upowszechniających rezultaty projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” byli animatorzy i instruktorzy, prowadzący zajęcia dla seniorów. Stąd pomysł, by materiały zebrane podczas szkoleń oraz warsztatów opracować, a następnie opublikować. Aby zebrane materiały były dostępne dla większej ilości odbiorców, postanowiliśmy opublikować je w formie wirtualnej. Przeznaczone są dla kadry instytucji, organizacji, fundacji czy stowarzyszeń, współpracujących z osobami starszymi, a także dla koordynatorów działań klubów i innych formalnych i nieformalnych grup seniorów.

Skorzystać z nich może każdy, kto prowadzi badania nad edukacją senioralną oraz sami seniorzy, którzy chcą pogłębić i utrwalić zdobytą w trakcie warsztatów wiedzę.

Materiały mogą służyć także instruktorom-freelancerom oraz przedstawicielom placówek dydaktycznych - jako pomoce naukowe, szczególnie w przypadku osób i instytucji, które nie mogą wnioskować o udział w projekcie.

W szerokim ujęciu, grupą docelową publikacji są wszyscy, którzy interesują się sytuacją społeczną seniorów w krajach, biorących udział w projekcie oraz poszukują inspiracji do przeprowadzenia niestandardowych działań, kursów czy warsztatów dla odbiorców dorosłych i seniorów.

Publikacja „Elbląscy edukatorzy dla seniorów. Zbiór materiałów z warsztatów” została przygotowana w ramach projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” realizowanego przez CSE „Światowid” w Elblągu w okresie od grudnia 2018 roku do sierpnia 2021 roku.

Publikacja napisana jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Publikacja nie stanowi oficjalnego stanowiska UE.

Projekt „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” dofinansowano przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+

Okładka publikacji

Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!