Blog
Blog

Nordplus-hankeyhteistyöstä voimaa ikäihmisten digitaitojen edistämiseen

Digitaidot ovat nykyajan perustaitoja, jotka jokaisen kansalaisen tulisi osata.

webinaarikuva.

Digitaidot ovat nykyajan perustaitoja, jotka jokaisen kansalaisen tulisi osata. Pohjoismaiden neuvoston rahoittamissa Nordplus-hankkeissa jaetaan asiantuntemusta, osaamista ja viimeisimpien tutkimusten tuloksia yhteiseen käyttöön Pohjoismaissa ja Baltiassa. Tavoitteena on yhteinen ymmärrys siitä, miten ikääntyvä oppija innostuu ja oppii kykyjä suunnistaa digimaailmassa.

Jyväskylän kesäyliopisto koordinoi kahta kansainvälisiä ikäihmisten digitaitohanketta, jotka sijoittuvat vuosille 2020-2023. Hankkeista ensimmäinen How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic? päättyi elokuun 2021 lopussa. Sen puitteissa järjestettiin kansainvälisiä tapaamisia ja seminaarej, joiden käytännön järjestelyistä vastasivat hankekumppanit kukin vuorollaan. Kesäyliopiston lisäksi hanketta toteuttamassa olivat Seniornett Norjasta, Swedish Association for Distance Education Ruotsista sekä Medardo coboto treciojo amziaus universitetas (MCTAU) Liettuasta.

Tapaamisten aikana kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja ja käytiin keskustelua siitä, millaisia käytäntöjä ja metodeja eri organisaatiot käyttävät edistääkseen ja tukeakseen ikääntyvien kansalaisten digitaitoja. Jaetut hyvät käytänteen jalkautetaan osallistujaorganisaatioissa omaan toimintaan paikallisessa kontekstissa soveltuvin osin. Hankkeen aikana syntynyttä tietoa ja materiaaleja jaettiin organisaatioiden kesken. Jo hankkeen aikana arvioitiin järjestettyjä tilaisuuksia ja niiden tuloksia, kuullen osallistujien toiveita ja palautetta.

Koronaviruspandemian johdosta hankkeen toteutusta jouduttiin hieman muuttamaan, minkä seurauksena alun perin paikanpäällä eri maissa tapahtuviksi suunnitellut kokoontumiset jouduttiin siirtämään verkkoon. Tämä kuitenkin mahdollisti sen, että tapaamisiin voitiin kutsua laajempi joukko osallistujia, myös hankkeen ulkopuolisia toimijoita. Hankkeen tapaamisten materiaali on myös koottu verkkosivustolle (linkki ohessa), jossa on julkaistu avointa tietoa kaikkien kiinnostuneiden käytettäväksi ja myös hanketapaamisten esitysmateriaaleja osallistujien tarpeisiin.

Keskusteluissa havaittiin, että kaikissa maissa koetaan puutteita ikäihmisten digitaidoissa. Näitä puutteitaan ratkotaan erilaisin lähestymistavoin. Tuloksista rohkaisevimpia ovat mm. Liettuassa Suomen ja Norjan kokemusten pohjalta aloitettu ikääntyvien yliopiston tarjoama vapaaehtoisten organisoima digituki ikäihmisille. Hankeaikana voitiin luoda luottamukselliset yhteydet hanketoimijoiden kesken ja osallistujaorganisaatiot kokivat yhteistyön erittäin tarpeelliseksi. Tämän pohjalta haettiin ja saatiin uusi Nordplus Adult -rahoitus syventyvälle yhteistyölle. Uudessa DIGITAL SUPPORT: Guidelines for training the trainers to support seniors towards making daily life more easy in digital world rakennetaan hyvien digitaitokäytänteiden tietopankki, joka on kaikkien ikäihmisten parissa työskentelevien saatavilla maksutta.

Jo tässä vaiheessa voin hankkeen koordinaattorina todeta, että yhteistyössä on voimaa ja korona-aikana toteutettu hanke maidemme välillä oli todella merkityksellinen meille osallistujille. Haluan rohkaista aikuiskoulutuksen parissa työskenteleviä kollegoita Pohjoismaista ja Baltiasta hakemaan ja hyödyntämään Pohjoismaiden neuvoston tukemaa Nordplus-rahoitusta omille hankkeilleen. 

Jaan mielelläni lisätietoja ja kokemuksia hankkeesta. Minuun voi olla yhteydessä joko sähköpostitse ville.j.t.hirvikoski@jyu.fi tai puhelimitse +358 44 760 3728.

Login (0)
Schlagwörter

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich