European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

GIMK programa sukuria sąlygas nuolatiniam mokymuisi, įgyvendinant globėjų ir įtėvių misiją

Programa sudaro galimybes potencialiems globėjams ir įtėviams pasitikrinti savo apsisprendimo tvirtumą, įsivertinti savo gebėjimus.

Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre organizuojami mokymai pagal pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK, mokymai pagal artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programą GIMK, mokymai pagal specializuotą asmenų, ketinančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK,  globėjų ir įtėvių tęstiniai mokymai pagal GIMK programą.

 GIMK programa sukuria sąlygas nuolatiniam mokymuisi, įgyvendinant globėjų ir įtėvių misiją. Praktikoje tai reiškia, kad specialiai parengti GIMK mokytojai įvadinių mokymų metu turi sudaryti sąlygas dalyviams atvirai ir saugiai, atsakingai dirbti su savo jausmais, išgyvenimais, patirtimi ir motyvacija. Įvadinių mokymų metu suteikiama žinių, iškeliami klausimai, į kuriuos dalyviai patys ieško atsakymų visų mokymų metu. GIMK programos tikslas – skatinti dalyvius priimti sprendimus, suteikiant žinių, emocinę paramą. Mokymų metu taikomi skirtingi metodai, programos dalyviai yra ne pasyvūs klausytojai, bet turi aktyviai dalyvauti diskusijose, pratybose, dalintis savo išgyvenimais, prisiminimais bei patirtimi.

Programoje suformuluoti pagrindiniai globėjams ir įtėviams būtini gebėjimai, atspindintys tinkamą vaiko poreikių tenkinimą. Tai saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas, vaiko raidos poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas, vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas, pagalba vaikui užmezgant saugius ir patvarius ryšius, bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas. Šie penki gebėjimai yra įvadinių mokymų, galimų globėjų ar įtėvių vertinimo, tęstinės pagalbos jiems teikimo centrine ašimi.

Mokymai pagal pagrindinę GIMK programos dalį sudaryti iš 7 užsiėmimų, kurių metu pristatoma GIMK programa, kalbama apie atvirumą ir bendradarbiavimą, vaiko raidos sutrikimų kompensavimą, vaiko elgesio problemas ir sutrikimus, jų įveikimą, globėjų išsekimą, jo prevenciją ir intervenciją, globojamų vaikų traumas ir krizes bei pasirengimą pokyčiams.

Specializuoti mokymai, skirti budintiems globotojams ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams sudaryti iš 6 užsiėmimų, kurių metu aptariamas darbas komandoje, vaiko susitikimų su biologine šeima organizavimas, vaiko psichologinio atsparumo ir tapatybės stiprinimas, vaiko elgesio supratimas ir jo poreikių tenkinimas, globojamų vaikų mokymosi sunkumai ir motyvacija, bendruomeninių vaikų globos namų Standartai, pastovumo užtikrinimas planuojant globą bei vaiko grąžinimas į jo šeimą ar perkėlimas į įtėvių ar globėjų šeimą.

Artimų giminaičių mokymai sudaryti iš 6 užsiėmimų, kurių metu diskutuojama apie vaiko raidos poreikius, prieraišumą, netektis, ryšių su biologine šeima palaikymą bei auklėjimą.

Tęstinių mokymų programos pagrindinė idėja – asmenų skatinimas nuolat tobulėti, mokytis ir dalytis bendra patirtimi, siekiant kuo kokybiškiau tenkinti prižiūrimų, globojamų (rūpinamų) ar įvaikintų vaikų poreikius. Šia programa siekiama padėti asmenims įveikti sunkumus ir palaikyti juos.

Tęstinių mokymų metu su esamais globėjais analizuojame temas apie savivertės formavimą ir elgesio reikšmės suvokimą, pozityvaus elgesio, atsakomybės skatinimą, reagavimą į sunkumus, lytinio ugdymo klausimus, pagalbą vaikams, galimai patyrusiems seksualinę prievartą, vaiko ir jo šeimos ryšių palaikymą, globos ir įvaikinimo poveikį šeimai.

Globėjai neprivalo išklausyti visų tęstinių mokymų dalių. Tarnybos atestuoti asmenys organizuoja tęstinių mokymų grupes atsižvelgdami į dalyvių pageidavimus ir poreikius.

Per 2021 metus Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre jau vyko mokymai pagal Pagrindinę GIMK programos dalį, kuriuose dalyvavo 8 asmenys (4 šeimos), mokymai pagal Specializuotą GIMK programos dalį skirti būsimiems budintiems globotojams, kuriuose dalyvavo 4 šeimos, Artimųjų giminaičių rengimo programą, kuriuose dalyvavo 4 šeimos, tęstiniai mokymai.  

       Pirmojo susitikimo su būsimais globėjais metu kalbame apie jų patirtį, žinias. Mokymų pabaigoje taip pat turime tradiciją sugrįžti prie pirmojo susitikimo metu išsakytų minčių, kurios užfiksuotos dideliuose popieriaus lapuose ir patys dalyviai pastebi pokyčius. Mokymų pradžioje dalyviai dažnai sako kad nieko nežino ir nieko nemoka. Užtrunka laiko, kol atvirų klausimų pagalba žmonės pamato, jog visai nemažai žino ir geba. Pasitaiko ir tokių, kurie viską žino ir viską geba. Su tais laiko reikia dar daugiau, kartais ir papildomų individualių susitikimų. Pagrindiniai iššūkiai lektoriams - nuolat stebėti grupės formavimosi dinamiką, paskatinti nedrąsiuosius, prakalbinti tylenius, paraginti paklausyti ir kitų nuomonės viską žinančius.

       Mokymų pabaigoje sulaukiame dalyvių refleksijos apie mokymų programą ir lektorių darbą: labai įdomus programos pateikimas, lektorių kompetencija, darbas poroje, demonstruojami vaizdo siužetai, įdomios pratybos (raišteliai, gėlės persodinimas, vaiko kuprinė), įdomios lektorių įžvalgos ir apibendrinimai, aplinka maloni, lektorių darbas maloniai nuteikiantis. Dalis besimokančiųjų džiaugiasi mokymais, kartais padėkoja už galimybę pačiam pažvelgti į save iš šalies. Sulaukiame ir kritinių pastebėjimų: kartais nepatogus mokymų laikas, per daug kalbantys dalyviai (toje grupėje turėjome „sunkų“ besimokantįjį, kuris visais gyvenimo klausimais rasdavo ką pasakyti - įdėjome daug pastangų, kol susitarėme dėl taisyklių).

Dažnu atveju mokymų metu pasikeičia asmens lūkesčiai, gyvenimo situacija, išryškėja sveikatos sutrikimai. Kartais globėjai patys įvertina savo gebėjimus ir sako – „...tikrai, pritariu jūsų nuomonei - kol kas dar negaliu, nesu pasiruošęs globoti.“  Moksliniai tyrimai rodo, kad potencialūs globėjai ir įtėviai mokymų metu, remdamiesi gautomis žiniomis ir informacija, keičia kai kurias savo nuostatas. Tokia nuostatų kaita lemia, kad būdami globėjais ar įtėviais jie tinkamai tenkins vaiko poreikius arba, iškilus sunkumams, kreipsis pagalbos į specialistus.

GIMK.

Spalio mėnesį renkama nauja būsimų globėjų (rūpintojų) mokymų grupė Telšiuose. Mokymuose jau šiuo metu pareiškė norą dalyvauti 4 šeimos.

 

Telšių SPC Globos centro veiklos koordinatorė

Šiaulių valstybinės kolegijos lektorė

Jurgita Venclovienė

 

Login (2)
Schlagwörter

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich