European Commission logo
Ein Konto erstellen
News
Neuigkeiten

Velkommen til EPALE på norsk!

Europas plattform for voksnes læring (EPALE) har endelig kommet på norsk! EPALE er EU-kommisjonens satsing for å samle fagmiljøene for voksnes læring i Europa, og har som ambisjon å øke samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av landegrensene, styrke fagmiljøene, og bidra til innovasjon og gode løsninger for livslang læring i Europa.

Hands with painted nails writing on a laptop

EPALE ble etablert i 2015. I dag har plattformen snart 100 000 medlemmer fra hele Europa. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er nasjonal koordinator for EPALE Norge, og direktør Sveinung Skule er begeistret for at EPALE nå kommer på norsk.

Det er flott at norske EPALE-brukere nå kan lese stoff og dele innhold på eget morsmål på plattformen. Vi som forvalter den norske språkversjonen, kommer til å tilpasse innholdet til norske målgrupper, og jobbe for å skape en møteplass på tvers av ulike fagmiljøer som er involvert i voksnes læring i Norge. Samtidig er det selvsagt slik at alle fortsatt kan benytte de andre språkversjonene for å finne relevant og interessant innhold. 

Sveinung Skule, direktør Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

EPALE og Erasmus+

EPALE ble opprettet for å støtte Erasmuspluss-programmet gjennom å skape én felleseuropeisk plattform hvor tilskuddsmottakere kunne finne internasjonale partnere, bli inspirert til nye prosjekter, videreutvikling av allerede påbegynte prosjekter, spredning av prosjektresultater og informasjon om arrangementer.er forvaltningen av Erasmus+ og EPALE Norge blitt forent i en felles organisasjon i det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Vidar Pedersen, fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid i HK-dir, mener at dette er en stor fordel:

Vi ser at det er en kortere vei til fagdeling og samarbeid når de to rollene som nasjonalkontor for Erasmus+ og nasjonal koordinator for EPALE tilhører samme organisasjon, slik det også er i mange andre land i Europa. Vi vil også kunne kommunisere mer samlet og enhetlig overfor brukerne, samt kunne veilede dem enda bedre enn i dag.                       

Vidar Pedersen, fagdirektør for Erasmus+ 

Pedersen fremhever at EPALE kan være nyttig for norske tilskuddsmottakere under Erasmuspluss-programmet og andre tilskuddsprogram som HK-dir forvalter.

Alle som har ønske om å delta i Erasmus+-programmet, eller som allerede deltar, har ved hjelp av EPALE-plattformen mulighet til  raskt og effektivt å søke samarbeidspartnere i andre europeiske land. Man kan også lære mye av andres erfaringer, samt dele hva man selv har lært. Vi håper at brukerne av EPALE kan finne mye god inspirasjon til nye prosjekter, eller til oppskalering og utvidelse av allerede oppstartede prosjekter.

Vidar Pedersen, fagdirektør for Erasmus+ 

Erasmus+ har sitt eget samhandlingsverktøy på EPALE, hvor prosjektkoordinatorer og deres partnere trygt kan dele og kommunisere med hverandre, eller med et bredere publikum der det er relevant. Flere funksjoner for tilskuddsmottakere i Erasmus+ er på trappene i nær framtid.  

Hvordan kan EPALE være nyttig for kompetanse- og utdanningssektoren i Norge?

EPALE er nå en plattform for kunnskaps- og erfaringsdeling for alle som jobber med opplæring og utdanning av voksne på tvers av fagfelt og sektorer. Her kan lærere, forelesere, veiledere og instruktører finne ressurser og beste praksis, og alle som har interesse for det kan lese om utviklingen på sitt fagfelt i Norge og i andre europeiske land. Hva er utfordringene, og hvordan svarer ulike land på disse? På EPALE får den norske kompetanse- og utdanningssektoren anledning til å møte nasjonale og internasjonale fagfeller og eksperter, og delta i den europeiske fagdebatten. Ikke minst kan man vise frem for Europa alt det gode som blir gjort for utdanning og kompetanseheving i Norge.

Det mest interessante med EPALE synes jeg er fagstoffet. Siden jeg jobber med politikkutvikling, tenker jeg at EPALE kan være en god og relevant kilde til å holde seg oppdatert på det som skjer på kompetanse- og utdanningsfeltet i Europa. Vi gleder oss til å se deg på EPALE!

Sveinung Skule, direktør Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

I tiden fremover kan du forvente mer aktivitet på norske EPALE. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har etablert et større internt team som jobber med å viderutvikle og promotere EPALE i Norge. Samtidig har en rekke fagpersoner nylig blitt rekruttert som ambassadører for den norske siden. Følg med videre, registrer deg som bruker - og bli selv aktiv, slik at EPALE Norge blir et sted for profesjonell utvikling, kunnskapsutveksling og innovasjon innenfor feltet voksnes læring.

Velkommen til EPALE på norsk!


Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er nasjonal koordinator og støttetjeneste for EPALE. Om du ønsker å delta i EPALE, og har spørsmål eller noe du ønsker å dele med oss, ta kontakt på epale@hkdir.no
Du kan også følge EPALE Norge på Twitter, Facebook og LinkedIn

En mann sitter med ryggen til, og skriver på en laptop med nettsiden EPALE på  skjermen

Login (3)

Sie möchten einen Artikel schreiben?

Zögern Sie nicht!

Klicken Sie unten auf den Link und beginnen Sie mit einem neuen Artikel!

Neueste Diskussionen

Online Diskussion Umschulung & Höherqualifizierung: Förderung der generationenübergreifenden Zusammenarbeit

Nehmen Sie an dieser Online-Diskussion teil, in der wir untersuchen werden, warum und wie wir in den verschiedenen Sektoren oder Altersgruppen eine Umschulung und Höherqualifizierung anstreben müssen.

Zusätzlich

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich