Blog
Blog

ProBM 2: Nowe modele biznesowe w erze globalizacji

ProBM 2 „Zrozumienie i opracowanie modeli biznesowych w erze globalizacji” to strategiczny projekt partnerski programu Erasmus+.

ok. 4 minut czytania - polub, linkuj, komentuj!


Projekt dotyczy wymiany dobrych praktyk oraz opracowania szkolenia z zakresu modeli biznesowych dla obecnych lub przyszłych przedsiębiorców. Jego idea wzięła się z faktu, że każdego roku zakładanych jest coraz więcej przedsiębiorstw, ale mniej niż 40% z nich jest w stanie utrzymać się na rynku dłużej niż 5 lat. Jednym z głównych problemów jest to, że wielu przyszłych przedsiębiorców nie docenia potęgi modeli biznesowych i wydaje się nie przywiązywać dostatecznej wagi do tego etapu tworzenia firmy.

W ostatnich latach rynki europejskie i światowe cierpią z powodu znaczących i nagłych zmian spowodowanych różnymi procesami, na przykład globalizacją, integracją europejską, rozwojem ICT i światowym kryzysem gospodarczym. Wszystkie te elementy skłaniają firmy do zmiany strategii biznesowych oraz modeli biznesowych, aby móc walczyć z wyzwaniami, jakie stawia globalna konkurencja, a jasny model jest kluczowy do zdefiniowania prawidłowej strategii.

Osiem osób siedzi na tle okien, za którymi widać wschód słońca.

Projekt ProBM 2 jest kontynuacją projektu ProBM „Zrozumienie i opracowanie modeli biznesowych” (Erasmus+), w ramach którego partnerzy opracowali proste i pomocne kompendium modeli biznesowych. Kompendium to stanowi podstawę oferty edukacyjnej w postaci programu szkoleniowego (online i offline) dla edukatorów osób dorosłych i organizatorów szkoleń, który można wykorzystać w celu szkolenia obecnych lub przyszłych przedsiębiorców i innych osób dorosłych zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy i umiejętności w obszarze modeli biznesowych.

Głównym celem projektu ProBM 2 jest podniesienie umiejętności i wiedzy edukatorów osób dorosłych i organizatorów szkoleń w ww. zakresie. Zdobyta wiedza i umiejętności bezpośrednio przyczynią się do zaprojektowania i wykorzystania przez beneficjentów dobrego modelu biznesowego, do jego wdrożenia w obecnych lub przyszłych przedsiębiorstwach.

Grupą docelową są osoby dorosłe, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą lub już ją prowadzą i chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności na temat modeli biznesowych oraz osoby bezrobotne, które byłyby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej.

Materiał szkoleniowy online obejmuje 11 modułów – Wprowadzenie, Segmenty klientów, Propozycje wartości, Kanały, Relacje z klientami, Strumienie przychodów, Kluczowe zasoby, Kluczowe działania, Kluczowi partnerzy, Struktura kosztów, Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa – i jest dostępny na stronie internetowej projektu.

Szkolenie zostało opracowane przez międzynarodowe partnerstwo: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu (Polska – koordynator), Uniwersytet Maltański (Malta), Institute for Entrepreneurship Development (Grecja), Factor Social (Portugalia), Uniwersytet Dunarea de Jos w Galati (Rumunia), Training 2000 (Włochy) i Uniwersytet Nauk Stosowanych Południowej Szwajcarii (Szwajcaria).

Po więcej informacji na temat projektu zapraszamy na stronę internetową projektu oraz na profil na Facebooku.


Zobacz także:

Interculturality: Rozwój kompetencji międzykulturowych w międzynarodowym środowisku biznesowym

Dlaczego warto rozwijać kompetencje międzykulturowe?

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich

Nächste Veranstaltungen