Direkt zum Inhalt
News
Neuigkeiten

Ar labiem rezultātiem noslēgušies Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda otrā posma projekti

Neskatoties uz Covid-19 pandēmiju un tās dēļ noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (PMIF) Nacionālajā programmā trešo valstu valstspiederīgo, kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, integrācijas jomā no 2019. gada janvāra līdz 2020. gada nogalei kopumā ieviesti 14 projekti, un to ietvaros īstenotas vairāk nekā 5900 individuālās atbalsta aktivitātes.

Trīs projektu ietvaros kopumā 1154 dalībnieki pabeidza 120 akadēmiskās stundas garus latviešu valodas mācību kursus, un 1533 dalībnieki sešos projektos piedalījās integrācijas programmu pasākumos, vismaz 24 akadēmisko stundu garumā iepazīstot Latvijas sociālos, politiskos, ekonomiskos un kultūras procesus.

226 bēgļi un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss, noklausījušās sociālekonomiskās iekļaušanas ievadkursa programmu par Latviju, t.sk. saņemot praktisku informāciju par izglītību, nodarbinātību, veselības aprūpi, mājokļu tirgu, sociālo u.c. pakalpojumu pieejamību, un 128 dalībnieki pabeidza 80 akadēmiskās stundas garus latviešu valodas kursus.

Lai veicinātu informācijas par dzīvi Latvijā pieejamību, ir izstrādāta mobilā lietojumprogramma „Pirmie soļi Latvijā”, kura ir bez maksas lejuplādējama “Google Play” un “App Store” veikalos. Ar tās palīdzību ir iespējams iegūt vispārīgu informāciju par Latviju latviešu, angļu, franču, arābu un dari valodās, kā arī iegūt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dzīvi Latvijā.

2625 trešo valstu pilsoņi ar fonda atbalstu saņēmuši konsultācijas vai psihologa palīdzību, savukārt 457 trešo valstu pilsoņiem nodrošināti tulku vai tulkošanas pakalpojumi.

Lai migrācijas jautājumi plašsaziņas līdzekļos tiktu atspoguļoti, izprotot tiesisko regulējumu un plašāko migrācijas kontekstu, kopumā 11 masu mediju 56 pārstāvji piedalījās vismaz 28 stundas garos kursos par integrācijas jautājumiem.

Divu projektu ietvaros nodrošinātas apmācības 385 speciālistiem, kas sniedz publiskā un privātā sektora pakalpojumus trešo valstu pilsoņiem.

Tāpat PMIF otrā posma projektu ietvaros tika uzturēta PMIF pirmajā posmā izveidotā organizatoriskā struktūra integrācijas un daudzveidības pārvaldīšanai, nodrošināta informatīvās tālruņa līnijas darbība, izveidots Brīvprātīgo atbalsta tīkls un starpinstitucionālais speciālistu sadarbības tīkls, aktualizēta tīmekļa vietne www.integration.lv, kā arī paplašināta NVO Dialoga platforma.

PMIF otrā posma projektu īstenošanai tika piešķirts finansējums kopumā 2 184 751 eiro apmērā, kur 75% līdzfinansē fonds, bet 25% līdzfinansē valsts budžets.

PMIF trešais posms trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jomā ilgs līdz 2022. gada beigām, un tā ietvaros pašlaik tiek īstenoti septiņi projekti.

Par PMIF atbalsta īstenošanu Latvijā atbildīgā iestāde ir Iekšlietu ministrija. Savukārt Kultūras ministrija kā deleģētā iestāde nodrošina PMIF atbalsta plānošanu un pārraudzību trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jomā.

PMIF mērķis ir dot ieguldījumu migrācijas plūsmu efektīvā pārvaldībā un kopējās politikas patvēruma, alternatīvās aizsardzības un pagaidu aizsardzības jomā, kā arī kopējās migrācijas politikas īstenošanā, stiprināšanā un attīstībā, vienlaikus pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

 

Attēls no Pixabay.

Login (2)

Sie möchten einen Artikel schreiben?

Zögern Sie nicht!

Klicken Sie unten auf den Link und beginnen Sie mit einem neuen Artikel!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich