European Commission logo
Ein Konto erstellen
Resource Details
RESSOURCEN

OECD Skills Outlook 2021: Learning for Life

Ak majú jednotlivci uspieť na trhu práce a v spoločnosti formovanej megatrendmi, ako je predlžovanie priemernej dĺžky života, rýchle technologické zmeny, globalizácia, migrácia, environmentálne zmeny a digitalizácia, ako aj náhle zmeny, aké spôsobila pandémia COVID-19, je pre nich nevyhnutné zapojiť sa do celoživotného vzdelávania. To si však vyžaduje hľadanie najlepších spôsoboch podpory ciest celoživotného vzdelávania preto, aby sa jednotlivci „naučili, ako sa učiť“.

Aktuálne vydanie OECD Skills Outlook 2021 skúma, ako môžu politiky, ktoré upravujú rozvoj a používanie zručností, podporiť celoživotné vzdelávanie pre všetkých. Správa využíva komparatívne kvantitatívne údaje na zdôraznenie kľúčovej úlohy, ktorú zohrávajú sociálno-emočné a motivačné faktory pri formovaní úspešného zapojenia do celoživotného vzdelávania.

The OECD Skills Outlook poskytuje nové poznatky o otázkach zručností a politikách, ktoré ovplyvňujú blahobyt jednotlivcov a krajín. Analyzuje väzby medzi rozvojom zručností a širokou škálou výsledkov, ako je zamestnanosť, produktivita a inkluzívny rast. Ďalej skúma, ako môžu zručnosti pomôcť jednotlivcom a krajinám prosperovať v kontexte demografických zmien, migrácie, globalizácie a digitalizácie. Každé vydanie pripravené odborníkmi z OECD sa venuje určitej téme a predstavuje nové zistenia a politické odporúčania.

Resource Details
OECD.jpg.
ISBN
ISBN 978-92-64-44097-5
Autor der Ressource
OECD
Art der Ressource
Studien und Berichte
Land
Európa
Datum der Veröffentlichung
Sprache des Dokuments
Angličtina
Resource media
OECD.jpg.
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!