Direkt zum Inhalt
Blog
Blog

Kansainvälistä hanketyöskentelyä koronasta huolimatta

Korona on tuonut kansainväliseen hanketyöskentelyyn haasteita, mutta myös uusia mahdollisuuksia. Kuinka Kuopion kansalaisopistossa on selvitty?

Kun aloitimme Erasmus+ KA2 -hankkeemme syksyllä 2019, emme voineet aavistaa, mitä on edessä. Ensimmäisen Saksassa pidetyn hankekokouksen jälkeen odotimme innolla seuraavaa kokousta Ruotsissa, joka oli tarkoitus pitää huhtikuussa 2020. Kaikki kokous- ja matkavalmistelut oli jo tehty, kun korona iski ja jouduimme muuttamaan suunnitelmaa. Siirsimme kokouksen ajankohtaa syksyyn, mutta pian kävi selväksi, ettei tätäkään suunnitelmaa voida toteuttaa, ja jouduimme siirtymään virtuaalisiin hankekokouksiin. Koronasta huolimatta hanketyö kuitenkin jatkui.

Yhteiselle nettisivulle koottiin hankkeen teeman mukaisesti esimerkkejä kuvataiteen käytöstä opetuksessa. Sivustolta löytyy runsaasti mm. eurooppalaisten taiteilijoiden elämäkertoihin ja taideteosten kuvailuun liittyviä tehtäviä kieltenopiskelijoille sekä esimerkkejä siitä, kuinka taideopettajat ovat hyödyntäneet materiaalia omassa opetuksessaan. Koska Kuopion kansalaisopiston ohjelmassa oli useita hybridikursseja, joille oli mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä, maaliskuussa 2021 hankekumppaneille tarjottiin mahdollisuutta tulla seuraamaan taideryhmämme hybridiopetusta. Tunnille osallistui opettajia Saksasta ja Espanjasta. Myös kuvaus tämän hybriditunnin kulusta löytyy hankkeen nettisivulta.

Lisäksi vuoden aikana jatkettiin ruokakulttuuriteemaa esittelemällä tyypillisiä paikallisia ruokia. Ruuista kootaan virtuaalinen keittokirja, jonka avulla pääsee tutustumaan eri alueiden ruokakulttuuriin. Henkilökohtaisiin muistoihin liittyvän teeman osalta päätettiin hyödyntää vallitsevaa tilannetta ja kirjoittaa ylös kokemuksia pandemian ajalta eri maista. Myös nämä kirjoitukset kootaan virtuaaliseksi kirjaksi. Kuopion kansalaisopistossa tarinoita kirjoittivat edistyneen englannin ryhmän opiskelijat ja heidän opettajansa. Kirjoituksissa tuli hyvin esille olosuhteiden poikkeuksellisuus, mutta myös usko ja toivo tulevaan. Kirjoittajat löysivät ikävien tapahtumien seasta myös positiivisia kokemuksia ja uskoivat vahvasti tilanteesta selviämiseen yhteistyön voimalla. Kun taistelemme yhdessä yhteistä vihollista vastaan, keksimme uusia tapoja selviytyä ongelmista ja kuljemme kohti parempaa huomista.

Tähän uskomme vahvasti myös hankkeen osalta. Vaikka peruutettuja Ruotsin ja Italian hankekokouksia ei enää pystytä toteuttamaan, toivomme tapaavamme taas lokakuussa 2021 Espanjassa. Keväällä 2022 on sitten meidän vuoromme järjestää hankkeen päätöskokous täällä Kuopiossa. Luotamme siihen, että silloin pandemia on jo selätetty ja pystymme järjestämään hienon päätöksen tälle poikkeuksellisissa oloissa toteutetulle hankkeelle.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich