European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESSOURCEN

Pieaugušo izglītības koordinatoru tīkla darbība Igaunijā

Pievienotajā dokumentā variet iepazīties ar  pieaugušo izglītības koordinatoru tīkla darbību Igaunijā. Apraksts tapis Erasmus Plus projekta “Pašvaldības atbalsta pieaugušo izglītību” (MSAE) ietvaros.

Igaunijas Pieaugušo izglītības koordinatoru tīkla darbības mērķis ir palielināt pieaugušo dalību mūžizglītībā un atbalstīt cilvēku atgriešanos izglītības sistēmā, iesaistoties gan formālajā, gan neformālajā izglītībā. Igaunijas pieaugušo izglītotāju asociācija Andras šo tīklu darbību ir attīstījusi kopš 2000. gada. Pašlaik Igaunijā darbojas 16 pieaugušo izglītības koordinatoru tīkli: 15 no tiem - novados un 1 Tallinā.

Igaunijas pieaugušo izglītības koordinatoru tīklu galvenais uzdevums ir informēt pieaugušo izglītībā ieinteresētās puses par mācīšanās iespējām un savā pašvaldībā uzlabot sadarbību starp iesaistītajām institūcijām. Otrs koordinatoru tīkla uzdevums ir palielināt izpratni par pieaugušo izglītības nozīmi un attīstīt pozitīvu attieksmi pret mācīšanos.

Šis labās prakses piemērs tika izvēlēts, jo koordinatoru tīkla darbība ir bijusi efektīva un šādu pieredzi varētu pārņemt arī citas valstis.

 

Labā prakse Igaunijas pieaugušo izglītībā (.pdf).

Resource Details
erasmus logo news.
Autor der Ressource
Igaunijas Pieaugušo izglītotāju asociācija
Art der Ressource
Studien und Berichte
Land
Igaunija
Datum der Veröffentlichung
Sprache des Dokuments
Latviešu
Login (1)
Schlagwörter

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!