Blog
Blog

Entre4all - podjetništvo za vse!

Socialno podjetništvo za osebe s posebnimi potrebami?

Socialno podjetništvo je področje, ki v vsaki razviti državi dobiva nove dimenzije pomena. Je vezni člen med podjetniki, družbo in državo in nudi veliko možnosti za samozaposlitev, osebnostno rast in prispevanje družbi. In je skoraj nedostopno osebam s posebnimi potrebami, kot smo ugotovili partnerji projekta Entre4all.

Socialno podjetništvo namreč od podjetnikov zahteva posebne veščine, katere je v splošnem izobraževalnem sistemu, sploh za ljudi s posebnimi potrebami, težko pridobiti. Prav zato ne dvomimo v uspeh našega projekta – tudi z vašo podporo, katero lahko izkažete s podpisom peticije.

Partnerji iz Slovenije (RIC Novo mesto in  Center ponovne uporabe), Cipra (A&A Emphasys Interactive Solutions Ltd School/Institute/Educational Centre in Kentro Diamonis & Apasxoliseis Atomwn me Eidikes Anagkes Agios Lazaros), Grčije (Dimitra Ekpaiditiki simvilitiki ae) in Avstrije (Equalizent Schulungs und Reratungs GHBH) ki sodelujemo v ERASMUS+ projektu Entre4all razvijamo gradiva, ki bodo opremila precej zapostavljene skupine odraslih ljudi, tj. odraslih s posebnimi potrebami, z digitalnimi in podjetniškimi veščinami, ki jim bodo odprle nove poti ter možnosti vključevanja v skupnost, kjer živijo. Prav tako bodo tudi vzpostavljeni centri za podporo socialnemu podjetništvu na lokalni ravni, kjer bo omenjeni skupini odraslih omogočeno izobraževanje za pridobitev digitalnih in podjetniških veščin. V projektni skupini razvijamo izvedbeni inkluzivni digitalni ter podjetniški material z uporabnimi viri in orodji, ki bo podpiral izobraževalce odraslih s posebnimi potrebami pri njihovem usmerjanju za nadgradnjo praks in metod pri svetovalnem delu z namenom vključevanja oseb s posebnimi potrebami na trg dela v smislu socialnega podjetništva, partnerstva, socialnih podjetij ali drugih iniciativ.

Kot podporno orodje smo razvili (in še vedno razvijamo) interaktivni zemljevid z obstoječimi socialnimi podjetji, gradiva, ki bodo obiskovalcem platforme prinesla digitalne značke za dokazovanje usvojenih znanj in animirane filme, v katerih lahko izobraževalci in udeleženci najdejo primere in nasvete, kako si zagotoviti samostojno podjetniško pot na področju socialnega podjetništva. Vse to bo kmalu na voljo v vseh jezikih partnerskih držav: Slovenščini, Nemščini, Grščini, Angleščini in mednarodnem jeziku gluhonemih.

Z uporabnimi viri in orodji torej želimo predvsem podpreti izobraževalce odraslih s posebnimi potrebami, jim pomagati pri njihovem usmerjanju za nadgradnjo praks in metod pri svetovalnem delu, z namenom vključevanja teh oseb na trg dela, v smislu socialnega podjetništva, partnerstva, socialnih podjetij ali drugih iniciativ.

Stremimo k temu, da bodo rezultati projekta v pomoč tudi preostalim organizacijam izobraževanja odraslih lokalnih skupnosti, podjetjem, ustanovam in strokovnjakom ter svetovalcem izobraževanja odraslih s posebnimi potrebami.

Attachments
Login (1)
Schlagwörter

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich