Direkt zum Inhalt
Resource Details
RESSOURCEN

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter

På Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM kan du kostnadsfritt ladda ner skriften ”Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läsa- och skrivsvårigheter." Skriften vänder sig till personal inom vuxenutbildning; skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare, politiker och andra som är intresserade av att utforma en tillgänglig studiesituation. Den bidrar med information om hur läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi kan yttra sig och berättar om pedagogiskt stöd. Skriften ger även exempel på utbildningar som arbetar med ökad tillgänglighet för studerande med läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi.

Resource Details
Im Portal anzeigen
ISBN
9789128007368
Autor(en) der Ressource
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Art der Ressource
Möglichkeiten und Ressourcen
Land
Datum der Veröffentlichung
Sprache des Dokuments
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!