News
Neuigkeiten

E-Priročnik dobrih praks učnih aktivnosti za brezposelne

Linkin

31. avgusta 2016 se je zaključil projekt LinkINJob: job-hunting with the help of librarians, o katerem smo že pisali. Namenjen je razvijanju učnih in motivacijskih dejavnosti za brezposelne v knjižnicah.

Ob tej priložnosti vam s ponosom predstavljamo glavni izdelek našega projekta, e-Priročnik dobrih praks za pripravo in izvedbo učnih aktivnosti za brezposelne. Namenjen je tako knjižničarjem kot vsem drugim, ki delajo z iskalci zaposlitve. Objavljene so različice v angleškem, bolgarskem, finskem, litvanskem, nemškem, romunskem in slovenskem jeziku

V priročniku smo opisali značilnosti posameznih podskupin brezposelnih in njihov položaj v partnerskih državah. Popisali smo stanje na področju zaposlovanja, trga dela, področni zakonodaji in politikah. Preučili smo tudi možnosti za izobraževanje brezposelnih na nacionalni ravni, še posebej pa v splošnih knjižnicah in v samih partnerskih knjižnicah. Osvetlili smo izobraževalne potrebe, ki so se pokazale skozi raziskavo. Izvedba raziskave v sedmih državah zagotavlja dodano vrednost priročnika na evropski ravni.

Opisali smo posamezne module izobraževanja in predstavili ključne kompetence (med drugimi retorika in javno nastopanje, IKT, podjetništvo), ki jih potrebujejo knjižničarji za delo z brezposelnimi. Podan je natančen načrt in urnik samega petdnevnega izobraževanja. S tem smo uporabnikom e-Priročnika podali zelo praktičen primer paketa izobraževanj za zaposlene v knjižnicah in drugih organizacijah.

Srčika našega e-Priročnika je opis 14 primerov dobrih praks učnih aktivnosti za brezposelne (partnerji smo izvedli 32 aktivnosti za 350 udeležencev), ki obsegajo področja finančne pismenosti, računalniške in informacijske pismenosti ter podjetništva. Da bi uporabnikom e-Priročnika olajšali delo pri pripravi podobnih učnih aktivnosti za brezposelne, smo analizirali pet elementov organizacije in izvajanja učnih aktivnosti: potrebe, vložek, aktivnosti, rezultate in vpliv.

Priporočena literatura tako v angleškem jeziku kot v jezikih sodelujočih držav vam bo podpora pri raziskovanju in načrtovanju.

Učinki in rezultati projekta so boljši, kot je bilo prvotno predvideno in načrtovano. Razvili smo dodatne učne dejavnosti, informacijske vire in lokalna partnerstva. Pri projektu so sodelovale številne organizacije, kar je privedlo do izboljšanega sodelovanja pri informiranju in nudenju storitev za brezposelne ter novih partnerstev za prihodnje projekte.

Organizacijam s področja izobraževanja in zaposlovanja bo e-Priročnik dobro vodilo pri njihovem delu, saj omogoča pregled, kako se v drugih državah EU soočajo z vprašanjem brezposelnosti in katere so najboljše prakse, ki jih izvajajo.

Simona Resman, pomočnica direktorice za strokovno delo v Mestni knjižnici Ljubljana

Login (0)

Sie möchten einen Artikel schreiben?

Zögern Sie nicht!

Klicken Sie unten auf den Link und beginnen Sie mit einem neuen Artikel!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich