European Commission logo
Ein Konto erstellen
Resource Details
RESSOURCEN

Adult Learning and Education (ALE) – Because the future cannot wait

Správa je príspevkom Medzinárodnej rady pre vzdelávanie dospelých - The International Council for Adult Education (ICAE) do diskusie v rámci iniciatívy UNESCO Budúcnosti vzdelávania - Futures of Education. Je výsledkom kolektívneho procesu, do ktorého boli zapojení zástupcovia regionálnych a národných členov ICAE, strategických partnerov, sietí organizácií a jednotlivých vzdelávateľov dospelých. Sú v nej zachytené rôznorodé pohľady a skúsenosti členov ICAE z jej takmer 50-ročnej práce v oblasti učenia a vzdelávania dospelých. 

ICAE silne podporuje budúcnosť vzdelávania postaveného na inkluzívnych a spravodlivých kvalitných vzdelávacích príležitostiach a výsledkoch počas celého života. Dĺžka života zahŕňa vzdelávanie dospelých vo všetkých jeho mnohorakých a kreatívnych prejavoch - formálnych, neformálnych aj informálnych, v práci aj v živote.

Správa pozostáva z nasledujúcich kapitol:

  1. Učenie a vzdelávanie dospelých čeliace budúcim výzvam
  2. Koncept učenia a vzdelávania dospelých pre budúcnosť
  3. Učenie a vzdelávanie dospelých ako integrálna súčasť celoživotného učenia
  4. Obsah, priority a rozsah učenia a vzdelávania dospelých
  5. Učenie a vzdelávanie dospelých a organizácie občianskej spoločnosti
  6. Učenie a vzdelávanie dospelých je profesia a akademická disciplína

Globálna iniciatíva UNESCO s názvom Budúcnosti vzdelávania - Futures of Education sa snaží prehodnotiť doterajšie vnímanie poznania a vzdelávania, ktoré považuje za najväčšie obnoviteľné zdroje ľudstva potrebné na riešenie aktuálnych globálnych výziev. Iniciatívu riadi medzinárodná komisia, ktorá pozostáva z vedúcich predstaviteľov z rôznych oblastí a rôznych regiónov sveta. Do iniciatívny v rámci otvoreného konzultačného procesu je zapojená aj mládež, vzdelávatelia, občianska spoločnosť, podniky, vlády jednotlivých krajín a ďalšie zainteresované strany. V novembri 2021 komisia uverejní správu, ktorá má obsahovať výhľadovú víziu vzdelávania a učenia a rovnako má ponúknuť aj politický program v tejto oblasti.

 

 

Resource Details
Autor der Ressource
International Council for Adult Education (ICAE)
Art der Ressource
Studien und Berichte
Datum der Veröffentlichung
Sprache des Dokuments
Angličtina
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!