Direkt zum Inhalt
News
Neuigkeiten

Prvý ročník inovatívneho online vedomostného jazykového Lingvakvízu zožal na Slovensku nečakaný úspech

Celoslovenský zábavný online kvíz, zameraný na cudzie jazyky, LingvaKvíz, bol pred pár dňami ukončený. Tento inovatívny kvíz bol zorganizovaný pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra. Súčasná celosvetová pandémia podnietila vznik tohto kvízu, keďže hlavní organizátori LingvaKvízu, občianske združenie Edukácia@Internet (E@I), mali pôvodne v pláne zorganizovať 3. ročník najväčšieho jazykového festivalu na Slovensku: “LingvaFest”, ktorý bol však presunutý na budúci rok. LingvaKvíz odštartoval 25. septembra (v predvečer Európskeho dňa jazykov) a prebiehal celý mesiac až do 24. októbra. Účastníci sa doň mohli kedykoľvek a kdekoľvek zapojiť a bezplatne si zlepšovať svoje znalosti v cudzích jazykoch, ako aj všeobecný prehľad o nich aj počas obdobia pandémie. Na stránke kvízu (https://kviz.lingvafest.sk/) už teraz samotný kvíz hrať nemožno, zato si tam možno pozrieť zoznam 100 najlepších hráčov, ktorí od sponzorov súťaže získajú hodnotné ceny. 

Celková návštevnosť kvízu bola pri tomto prvom ročníku 4550 ľudí. Súťažiaci spolu odohrali 155 935 hier a keďže bol kvíz zameraný na slovenské publikum, tak mal kvíz najväčšiu  návštevnosť práve na Slovensku (3473 hráčov). Kvízu sa však zúčastnili ľudia z 39 krajín sveta, pričom najväčšie zastúpenia mali po Slovensku Spojené štáty (92 hráčov), Česká republika (83 hráčov), Rakúsko (20 hráčov) a Belgicko (20 hráčov). Avšak LingvaKvíz hrali aj ľudia z Číny, Brazílie, Turecka a takmer z každej krajiny Európy. 54% účastníkov uviedlo pri registrácii mužské pohlavie a 46% uviedlo ženské, pričom vekovo boli najviac zastúpené kategórie od 25-34 rokov (33,50 %), 18-24 rokov (27,50 %), 35-44 rokov (15,50 %) a 45-54 rokov (12,50 %). Najviac ľudí hralo zo svojho smartfónu prostredníctvom operačného systému Android (39%) a na druhom mieste sa kvíz hral pomocou operačného systému Windows (37 %).

Hlavná stránka kvízu počas súťaže

Organizátori kvízu ako aj súťažiaci, ktorí sa doň zapojili, hodnotia tento prvý ročník veľmi pozitívne. Všeobecne si pochvaľujú kreativitu a pútavosť kvízu, ako aj prínos, ktorý pre nich mal, keďže si vďaka nemu mohli rozšíriť svoje obzory zo sveta jazykov. Tím Edukácia@Internet je nadšený z pozitívnych ohlasov, vďaka ktorým má motiváciu zorganizovať LingvaKvíz, ako aj jazykový festival LingvaFest opäť o rok pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (16.9.). LingvaKvíz tomuto občianskemu združeniu taktiež poslúžil ako odrazová plocha na iné podobné kvízy a aktivity, ktoré má v pláne zorganizovať v budúcnosti a ktoré by sa okrem cudzích jazykov zameriavali na iné dôležité témy súčasnosti.

Týmto by sme chceli poďakovať spoluorganizátorom LingvaKvízu, bez ktorých by toto podujatie nebolo možné zorganizovať:

 • občianske združenie Edukácia@Internet (E@I)
 • Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad
 • EPALE Slovensko
 • Erasmus SAAIC
 • Europass Slovensko

 

Taktiež ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí naše podujatie podporili buď finančne, alebo darovaním cien do kvízu:

 • portál www.Kanada.sk
 • Jazykový mentoring
 • ENGLISHstay
 • vydavateľstvo ESPERO
 • Martinus
 • Maďarský kultúrny inštitút Bratislava
 • KAVA-PECH - Vydavateľstvo Petra Chrdleho
 • Centre for Slovene as a Second and Foreign Language
 • University of Ljubljana
 • občianske združenie SLO/SLO
 • Slovenská esperantská federácia (SKEF)
 • Ruské Centrum Vedy a Kultúry
 • IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
 • Spoločnosť slovensko-indického priateľstva
 • Veľvyslanectvo Írska v Slovenskej republike

 

Ďakujeme aj všetkým, ktorí sa na tohtoročnom LingvaKvíze podieľali ako mediálni partneri:

 • Peepl.sk
 • Veda na dosah
 • Denník relax
 • Učiteľské noviny
 • Eduworld SK
 • BratislavaDeň.sk
 • Webnoviny.sk
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Academy Language Institute - Jazyková škola
 • Jazyková škola Español tu pasión
 • Komenského inštitút

 

Login (3)
Schlagwörter

Sie möchten einen Artikel schreiben?

Zögern Sie nicht!

Klicken Sie unten auf den Link und beginnen Sie mit einem neuen Artikel!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich