Direkt zum Inhalt
Blog
Blog

Proiect de mobiliatate profesori Erasmus+

Sunt la şcoală - sunt acasă”

                                                                        Contract de finanțare nr. 2018-1-RO01-KA101-048277         

 

 

Rezumatul

Proiectului de mobilitate școlară pentru profesori Erasmus+  

 

În perioada 1.10.2018 – 30.09.2020 a fost implementat Proiectul Erasmus+ nr. 2018-1RO01-KA101-048277 ,, Sunt la școală, sunt acasă”. 

Acest proiect a avut scopul de a forma o echipă de specialiști care să contribuie printrun plan coerent la scăderea numărului de absențe înregistrat de elevii școlii noastre și la diminuarea numărului de elevi cu abandon școlar. Obiectivele propuse: 

  • Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice de a utiliza la scară largă metode și strategii didactice inovative, bazate pe cooperare și colaborare, cu utilizarea mijloacelor multimedia
  • Dezvoltarea competențelor de prevenire și gestionare a situațiilor de risc și formarea competențelor în tehnici de reducere a abandonului școlar

Aceste obiective au fost atinse prin realizarea a 8 mobilități, organizate în 4 fluxuri în 4 locații diferite din 3 țări: Italia(Florența), Spania(Valencia și Barcelona), Portugalia(Funchal- Madeira).

Planul mobilităților și-a propus formarea cadrelor didactice cu scopul de a le dezvolta și îmbunătății competențe necesare în lucrul cu elevii.

,, Tablet and smartphone: using mobile devices as educational tools” – răspunde nevoii de învățare interactivă prin concursuri și jocuri.  Acest curs își propune generarea de noi idei folosind unelte tehnologice și managerierea unei clase virtuale.

,,Creativity for teaching and professional growth” – prin participarea la acest curs, participanții și-au îmbunătățit capacitatea de a genera idei, de a găsi soluții creative pentru a face față provocărilor profesionale și promovarea unei culturi a creativității.

,, Integrating Creativity and Innovation into Teaching”vizează utilizarea metodelor creative și inovative, utilizarea miljoacelor TIC în educație.

Cursul ,, Teaching in a 21 st Century School” – a fost conceput pentru a oferi instrumentele necesare pregătirii profesorilor europeni pentru un viitor care se întâmplă astăzi și își propune experimentarea și dezvoltarea noilor practici de învățare și metode de predare.

Prin participarea la aceste cursuri, cadrele didactice și-au îmbunătățit competențele pentru o educație modernă și totodată au asigurat diseminarea, multiplicarea și promovarea experiențelor dobândite, atât în școală cât și în afara ei.

 

                    Mereș Erika    

Responsabil proiect

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich