Blog
Blog

Dlaczego pytanie jest dobre?

Ciekawość jest sposobem zaangażowania każdego człowieka – w tym dorosłego – w proces poznawczy. Jest nie tyle kompetencją, co postawą lub też właściwością osobowości. Dzięki niej możliwe jest kształcenie umiejętności i rozbudzenie chęci nabywania wiedzy, ponieważ daje głęboko osadzoną, szczerą i bezinteresowną motywację do nauki. Z ciekawością wiążą się inne pozytywne emocje: zdziwienie, zaskoczenie, fascynacja.

ok. 7 minut czytania - polub, linkuj, komentuj!


               

Ciekawość jest sposobem zaangażowania każdego człowieka – w tym dorosłego – w proces poznawczy. Jest nie tyle kompetencją, co postawą lub też właściwością osobowości. Dzięki niej możliwe jest kształcenie umiejętności i rozbudzenie chęci nabywania wiedzy, ponieważ daje głęboko osadzoną, szczerą i bezinteresowną motywację do nauki. Z ciekawością wiążą się inne pozytywne emocje: zdziwienie, zaskoczenie, fascynacja.

Amerykańscy naukowcy zbadali wpływ ciekawości u dzieci w wieku od niemowlęcego do przedszkolnego na umiejętności matematyczne, czytanie oraz zachowanie. Dzieci, które zadawały najwięcej pytań i były najbardziej ciekawe świata, osiągnęły najlepsze wyniki. Okazało się również, że ciekawość miała większe znaczenie podczas procesu nauki niż umiejętność koncentracji.[1] Dotyczyło to zwłaszcza dzieci z biedniejszych domów. Obserwacja ta może ułatwić działania na rzecz niwelowania różnic w osiągnięciach między dziećmi z rodzin o różnym statusie ekonomicznym. Dzieci są ciekawe i dociekliwe z natury. W pierwszych latach życia zabawa i zadawanie licznych pytań jest formą poznawania najbliższego świata i potrzebą jego zrozumienia. Prowadzenie obserwacji przyrody (zbieranie okazów), odgrywanie ról w zabawie (lekarza, nauczyciela) i niekończące się pytania "dlaczego?" składają się na  naturalny i radosny proces szybkiej, bezbolesnej nauki. Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy są zaintrygowane ciekawą treścią i formą. 

          

mężczyzna i chłopiec nad morzem, mężczyzna wskazuje na coś palcem i tłumaczy coś chłopcu.

Obraz Tania Dimas z Pixabay

               

Dlatego w Fundacji Uniwersytet Dzieci punktem wyjścia do konstruowania projektów, zajęć i wydarzeń dla każdej grupy odbiorców są pytania,  które wskazują zagadnienia ciekawe warte poznania. Poszukując odpowiedzi wraz z odbiorcami, zaspokajamy ich ciekawość i niejednokrotnie własną, wyrażamy szacunek dla człowieka jako samodzielnej, wrażliwej i myślącej istoty.

Istotą działań fundacji od początku istnienia jest odpowiadanie na pytania. Hasło „pytanie jest dobre” jest jednocześnie mottem działań fundacji we wszystkich obszarach.Współczesny świat oczekuje wielu umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w nim. Jedną z koniecznych kompetencji jest umiejętność myślenia: krytycznego i naukowego.

Naukowy sposób myślenia, choć kojarzy się z badaniami naukowymi, to nic innego jak umiejętność korzystania z tego, co wiemy. Rozwiązania dydaktyczne bazujące na badawczym schemacie: hipoteza – doświadczenia – wnioski i wykorzystanie w praktyce, pomagają kształtować u człowieka umiejętność - dochodzenia do wiedzy, konieczną nie tylko w pracy badawczej, lecz w każdej sytuacji wymagającej umiejętności nazwania problemu i znalezienia dla niego rozwiązania, a także korzystania z informacji i wiedzy już posiadanej.Prowadzony przez każdego odbiorcę naszych działań proces badawczy to również trening krytycznego myślenia, inaczej zwanego analitycznym. Umiejętność rozpatrywania zjawisk i doświadczeń z wielu punktów widzenia, oceniania zdobytej wiedzy, rozważania argumentów za i przeciw, wyciągania na ich podstawie wniosków oraz uporczywe dążenie do prawdy. Myślenie krytyczne to po prostu myślenie podporządkowane logicznemu wnioskowaniu.

Trzeci element metodyki to praca metodą projektu, wzbudzająca ducha przedsiębiorczości i ucząca skutecznego działania. Projekt w tym znaczeniu to każde planowe działanie, które zmierza do założonego celu. Umiejętność pracy projektowej dzisiejszym uczniom w dorosłej przyszłości będzie służyć zarówno w pracy zawodowej, jak i w realizacji codziennych zamierzeń. Schemat zajęć i wydarzeń stworzonych na podstawie Metody Pytań i Doświadczeń skłania ku temu, by przez samodzielne stawianie hipotez (ciekawość), doświadczanie i poszukiwanie odpowiedzi oraz wyciąganie wniosków, uczyć się myślenia naukowego i pracy metodą projektu, rozwijając przy tym swój potencjał twórczy i intelektualny.Metoda nauczania i uczenia się Fundacji Uniwersytet Dzieci jest zgodna również z wytycznymi zawartymi w podstawie programowej dla szkół podstawowych oraz z wytycznymi Komisji Europejskiej, zawartymi w kompetencjach kluczowych.

Podczas szkolenia w Kaospilot w Danii uczestniczki z fundacji przygotowały zarys planu działań skierowanych do dorosłych w oparciu o metodę nauczania i uczenia FUD. Format szkolenia pozwolił na inne spojrzenie na projektowanie nowych działań.

W szczególności proces planowania działań, w ramach którego wyodrębniono proces analizy i refleksji oparty o pytania, pomaga w dobrym zaplanowaniu działań.

Dodatkową korzyścią wyniesioną z kursu jest metoda podejścia do testowania i rozwiązywania problemów na każdym etapie życia. "Mądry Polak po szkodzie", "Ucz się na cudzych błędach" – to tylko dwa przysłowia, które pokazują, że z potknięć (testowania problemów) wyciągamy wnioski, dlaczego więc nie wykorzystać tej praktyki w edukacji w sposób celowy i nie wskazywać tego sposobu jako właściwej drogi zamiast karać za błędy? Strach, który towarzyszy dorosłym i dzieciom przed popełnieniem błędu, szkodzi uczeniu się, zniechęca do działania („nie będę tego robić, bo nie umiem” albo „nie będę tego robić dłużej, bo już 3 razy źle mi wyszło!”) Co ważne, nie chodzi o tuszowanie błędów, a wzięcie za nie odpowiedzialności i traktowanie porażki jako szansy, a nie powodu do kary i rozczarowania. Produktywne wykorzystanie błędów wzmacnia poczucie własnej wartości, wewnętrzną motywację, powoduje entuzjazm do tworzenia czegoś nowego.

Wiedza ze szkolenia była nieocenionym źródłem do wykorzystania szczególnie w trudnym czasie epidemii COVID, która spowodowała konieczność zmian i wdrożenia nowych zupełnie projektów w fundacji.

       

Inspiracja:  „Sztuka projektowania i utrzymywania  przestrzeni do nauki”  - szkolenie Kaospilot / Dania. Szkolenie dla pracowników Fundacji Uniwersytet Dzieci obyło się w ramach projektu „Motywacja, Rozwój, Umiejętności” realizowanego na zasadach programu Erasmus+, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.

              

Źródło:

[1] University of Michigan CS Mott Children’s Hospital and the Center for Human Growth and Development

Login (4)

Users have already commented on this article

Loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich, um zu kommentieren.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich