Direkt zum Inhalt
Resource Details
RESSOURCEN

Vzdělávání seniorů v oblasti nových médií

Publikace vzniklá na základě rigorózní práce Lukasze Tomczyka, obhájené na katedře andragogiky FF UK v Praze v roce 2015.

https://books.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=R2tfCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT178…

Resource Details
Autor(en) der Ressource
Lukasz Tomczyk
Art der Ressource
Studien und Berichte
Suche nach Stichwort
Datum der Veröffentlichung
Sprache des Dokuments
Login (1)
Schlagwörter

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!