Direkt zum Inhalt
Blog
Blog

Biblioteket er en del af fællesskabet

Skrevet af journalist Lene Rimestad

Albertslund Bibliotek arbejder med at være bæredygtigt i bred forstand: Biblioteket bringer mennesker sammen og arbejder sammen med andre i og uden for Albertslund Kommune.

 

Hvordan skaber vi mere værdi for borgerne i kommunen? Hvordan får vi borgere, der normalt ikke læser meget, til at bruge biblioteket? Hvordan skaber vi noget, der holder?

Det er nogle af de mange spørgsmål, som Albertslund Bibliotek  har arbejdet med.

”Bibliotekerne står overfor markante forandringer blandt andet på grund af den stigende kommercialisering og digitalisering af kulturen,” siger Marie-Louise Fischer Hoffmann, der bibliotekschef for Albertslund Bibliotek.

Derfor tog Albertslund allerede i sin gamle virksomhedsplan for 2018 og 2019 fat på, hvordan bæredygtighed kunne tænkes ind. For biblioteket betyder bæredygtighed både at arbejde med verdensmålene, men også at overleve som en vigtig dannelsesbærende institution i et multietnisk lokalsamfund.

I virksomhedsplanen blev bibliotekets medarbejdere enige om de fire fokuspunkter: fællesskab, fokus i øjenhøjde, ledelse og litteraturhus.

”Der bor 106 forskellige nationaliteter i Albertslund Kommune, og vi vil som bibliotek gerne være med til at skabe et fællesskab,” siger Marie-Louise Fischer Hoffmann.

Fokus i øjenhøjde handler om at få endnu mere kontakt med brugerne af biblioteket og borgerne i byen. I virksomhedsplanen står det beskrevet sådan: ”Vi møder mennesker forskelligt, fordi vi er forskellige. Vi er i øjenhøjde fordi vi tager udgangspunkt i de mennesker vi møder. Vi er i ligeværdigt samarbejde med borgeren og finder sammen en oplevelse eller et resultat. Det er dannelse i øjenhøjde og understøttelse af det gode liv med afsæt i det enkelte menneske.”

Netop på grund af forskelligheden blandt byens borgere er det nødvendigt, at de ansatte på biblioteket kan håndtere forskellige behov og meget forskellige mennesker.

Punktet ledelse handler blandt andet om, at biblioteket arbejder med, at den enkelte medarbejder har medbestemmelse og trives, men også om at biblioteket samarbejder med andre i kommunen.

Derudover vil biblioteket være et litteraturhus med arrangementer, udstillinger og mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter.

”Vi gør os umage for at skabe kultur for borgerne, så de virkelig oplever, at de får noget pengene, så vi bruger ressourcerne og tiden godt som bibliotek,” siger Marie-Louise Fischer Hoffmann.

Ikke kun en bog

Helt konkret betyder det, at biblioteket udbyder mange forskellige aktiviteter. Nogle er målrettet bestemte grupper som børn og unge, andre er åbne for alle.

”Det med at komme og låne en bog, er efterhånden det mindste af det, bibliotekerne gør,” siger bibliotekschefen. ”For at være vedkommende her og i andre kommuner er bibliotekerne nødt til at facilitere samtaler og debatter og gøre litteraturen til en fortælling.”

Derfor arrangerer Albertslund Bibliotek blandt andet en litteraturfestival ”Avisen live”, hvor en avis bliver foldet ud. Sidste års event beskrives sådan her:

”Forestil dig en forstørret dagligstue. Du slår fødderne op på bordet eller slænger dig i sofaen med en kop kaffe, en vermouth og åbner avisen. Du går på opdagelse i de forskellige sektioner, hvor du får alt fra aktuelle verdensnyheder, litteratur, kultur, debat, sport, dødsannoncer og krydsord. Vi giver avisen liv og fortolker de forskellige sektioner live i form af oplæsninger, performances, debatter og musik.”

Også bibliotekets bygninger bliver fornyet. Lige nu diskuterer byrådet, om en af bibliotekets bygninger skal omdannes til et verdensmålshus – ét af forslagene er et børnekulturhus. Huset skal tilbyde børn og unge forskellige aktiviteter med udgangspunkt i verdensmålene. Et andet forslag går ud af at omdanne det til et medborgerhus.

På grund af coronaen er den nye virksomhedsplan for 2020 og 2021 endnu ikke gennemarbejdet af de ansatte, men den indeholder også et fokus på bibliotekets bæredygtighed.

 

Verdensmål for biblioteker

Hvilke verdensmål rammer mest bibliotekerne?

  • Kvalitetetsuddannelse. Bibliotekerne bidrager med viden, oplysning og livslang læring.
  • Mindre ulighed. Bibliotekerne er åbne og gratis for alle. De giver lige mulighed for alle for eksempelvis at låne materiale, finde viden, deltage i arrangementer eller låne lokaler.
  • Bæredygtige byer og lokalsamfund. Bibliotekerne samarbejder med andre lokale institutioner som skoler, foreninger og kommune om at skabe et godt lokalt fællesskab.
  • Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Bibliotekerne bidrager med viden om rettigheder og muligheder og virker inkluderende i forhold til borgerne.

Hvad er det bæredygtige bibliotek?

Albertslund Bibliotek beskriver det bæredygtige bibliotek sådan i sin virksomhedsplan for 2018-2019:

”Biblioteket bringer mennesker sammen om kultur.

Det bæredygtige bibliotek er et bevægeligt bibliotek, hvor ressourcer cirkulerer og genbruges i nye konstellationer i konstant udveksling med omverdenen.

På biblioteket tager vi mod til os. Vi eksperimenterer, og vi er bæredygtige i det vi gør. Det er sådan vi møder omverden. Vi ved at vi ikke kan nå vores mål alene, og med det for øje navigerer vi i verden omkring os.

Det bæredygtige bibliotek er en ambition om et bibliotek, der svarer på omverdenens behov. Undervejs bliver vi hele tiden klogere af virkeligheden, som vi navigerer i. Det vi oplever og det vi lærer har indflydelse på den plan vi lægger. Vi er en spejling af det samfund der omgiver os.

Det er sådan vi møder omverdenen i balance mellem det kendte og det nye. I forpligtende samarbejde med vores brugere og andre lokale og nationale aktører skaber vi unikke oplevelser, og vi er byens centrum for viden, litteratur og dannelsesrejser.

Vi tager vores miljømål seriøst og vi tænker miljøhensyn ind i det vi gør.”

 


Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich

Nächste Veranstaltungen