European Commission logo
Ein Konto erstellen
Blog
Blog

Seminarium EPALE: Edukacja kulturowa w małych i średnich miastach

Zapraszamy na seminarium poświęcone tematowi budowania programów edukacji kulturowej dorosłych wpisujących się w lokalne polityki społeczno-kulturowe.

Seminarium będzie poświęcone tematowi budowania programów edukacji kulturowej dorosłych wpisujących się w lokalne polityki społeczno-kulturowe.

Opowiemy:

 • W jaki sposób formułować ofertę edukacyjną w instytucjach kultury w sposób zgodny z lokalnymi politykami małych i średnich miast w Polsce?

 • Jaką rolę w kontekście edukacji dorosłych mogą odgrywać instytucje kultury?

 • Jak konstruować programy edukacji międzykulturowej i angażować w działania edukacyjne w instytucjach kultury cudzoziemców?

 • O budowaniu edukacji włączającej w instytucjach kultury i przygotowywaniu zdalnych warsztatów online dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu oraz dla seniorów zależnych

29 września 2020 r. (wtorek)

KAMIENICA KULTURY, Rynek 17, 63-200 Jarocin

Organizatorzy: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro EPALE, Muzeum Regionalne w Jarocinie i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin

Kkk_0

Seminarium EPALE: Edukacja kulturowa w małych i średnich miastach

29 września 2020 r.  Jarocin

PROGRAM

10.00-10.30

Rejestracja uczestników seminarium

10.30-11.00

Platforma EPALE jako źródło inspiracji

Małgorzata Dybała - Krajowe Biuro EPALE, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

11.00-11.30

Program Erasmus+ Edukacja dorosłych.  Oferta i przykłady projektów

Michał Chodniewicz - Zespół Edukacji Dorosłych Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

11.30-11.45

Przerwa kawowa

11.45-12.45

Jak konstruować programy edukacji międzykulturowej i angażować w działania edukacyjne w instytucjach kultury cudzoziemców

dr Izabela Czerniejewska z Centrum Badań Migracyjnych UAM i dr Marcin Szeląg UAP, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie, Ambasador EPALE

12.45-13.30

Przerwa obiadowa

13.30-14.00

Rola instytucji kultury w małych i średnich miastach

prof. dr hab. Agata Skórzyńska – kulturoznawczyni z Zakładu Kulturowych Studiów Miejskich Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu

14.00-15.00

O budowaniu edukacji włączającej w instytucjach kultury. Zdalne warsztaty integracyjne dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz dla seniorów zależnych

prof. dr hab. Marta Kosińska UAM, CPE CK Zamek w Poznaniu, Ambasadorka EPALE i dr Bartek Lis CPE CK Zamek w Poznaniu

15.15 – 16.15

Zwiedzanie Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie (dla zainteresowanych)

POBIERZ PROGRAM   

Zapisy

Zapraszamy do rejestracji na Seminarium EPALE:

https://www.webankieta.pl/ankieta/552436/seminarium-epale-edukacja-kulturowa-w-malych-i-srednich-miastach.html

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem: epale@frse.org.pl

Udział w seminarium jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktywnego konta lub rejestracja na Platformie EPALE.

Zarejestruj się na EPALE      


Zasady bezpieczeństwa

Czując się odpowiedzialni za Państwa bezpieczeństwo, zdrowie i komfort w czasie seminarium oraz dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników oraz pracowników Kamienicy Kultury wprowadzone zostały dodatkowe procedury i środki prewencyjne, dotyczące utrzymania szczególnej higieny i czystości podczas szkolenia, mających na celu zminimalizowanie zagrożeń COVID-19. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi punktami i odpowiedzialne stosowanie się do wytycznych.

 1. Pracownicy wyposażeni są w środku dezynfekujące i maski/ przyłbice.

 2. W kluczowych miejscach (recepcja) znajdują się środki dezynfekujące.

 3. Wzmożeniu uległy procedury sprzątania przestrzeni publicznych, w tym obszarów szczególnie narażonych na dotyk.

 4. Wprowadzone zostały wzmocnione standardy bezpieczeństwa dotyczące kontaktu z żywnością.

 5. Podczas seminarium zapewniona zostanie bezpieczna odległości między stolikami / krzesłami.

 6. Podczas rejestracji na seminarium przy stole recepcyjnym może być obecna jedna osoba, a kolejna proszona jest o zachowanie minimum 1,5 m odstępu.

 7. W częściach wspólnych obowiązuje nakaz utrzymania dystansu społecznego oraz noszenia maseczki/ przyłbicy.


Seminarium EPALE to cykl spotkań, których celem jest promowanie wysokiej jakości uczenia się dorosłych w Europie. Spotkania, kierowane do osób uczących dorosłych oraz odpowiedzialnych za ich rozwój, są okazją do wymiany doświadczeń, a przez to do doskonalenia kompetencji zawodowych.

Login (3)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

Online Diskussion Umschulung & Höherqualifizierung: Förderung der generationenübergreifenden Zusammenarbeit

Nehmen Sie an dieser Online-Diskussion teil, in der wir untersuchen werden, warum und wie wir in den verschiedenen Sektoren oder Altersgruppen eine Umschulung und Höherqualifizierung anstreben müssen.

Zusätzlich

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich