Direkt zum Inhalt
Resource Details
RESSOURCEN

Psychologické problémy vzdělávání dospělých

Vytyčeným cílem diplomové práce je definování a shrnutí psychologických obtíží, se kterými se setkává dospělý při učení. Dále posouzení toho, jak se projevuje věk a involuční změny organismu na vnímání podnětů při získávání nových poznatků a dovedností. V dnešní době, kdy se celoživotní vzdělávání stalo nezbytnou podmínkou pro kvalitní vykonávání profese, ale i zlepšení hodnoty osobního života je potřebné znát proces učení člověka, jednotlivé druhy učení, fyziologii nejdůležitějších smyslů a uchovávání informací v paměti. V práci jsou uvedeny procesy, které znesnadňují učení s navrženými možnostmi jejich částečné kompenzace či úplným odstraněním. Jsou však i uvedeny procesy napomáhající a usnadňující vzdělávání. Při hodnocení podmínek při učení je v práci vyzdvihnuto pozitivní působení motivace a správně zvoleného cíle, který má být vzděláváním dosažen. Cíl tak musí být objektivně stanoven učícím se dospělým i osobou, která vyučuje. Z tohoto důvodu je důležitý i přístup vyučujícího k vzdělávací činnosti a jeho osobnostní kvality. Pro vypracování diplomové práce byla využita metoda studia odborné literatury z oblasti vývojové psychologie, psychologie osobnosti, pedagogické psychologie a andragogiky.

Resource Details
Autor(en) der Ressource
Ivan Bochninský
Art der Ressource
Sonstige
Datum der Veröffentlichung
Sprache des Dokuments
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!