Direkt zum Inhalt
Blog
Blog

PROJEKT #futureskills - DIGITÁLNE ZRUČNOSTI

Príprava mladých ľudí na budúcnosť Projekt Tvoja šanca #futureskills je zameraný na prípravu mladých ľudí na budúcnosť. #futureskills to sú digitálne zručnosti, aktívne učenie a načúvanie, komplexné riešenie problémov, práca v tíme, kreativita alebo emočná inteligencia. Projekt odštartoval prvý marcový víkend 2020 a potrvá desať mesiacov. Zapojilo sa doňho deväť účastníkov, ktorý absolvovaním projektu získajú balík digitálnych zručností, ktoré uplatnia kdekoľvek a akýmkoľvek smerom sa v budúcnosti pohnú.

Všetci tí, ktorí sa vzdelávajú (deti, žiaci, študenti, mladí, dospelí i seniori) žijú dva svety. Reálny svet, a virtuálny svet.  Žijeme dobu, keď sa už nedá zotrvať a fungovať iba v jednom z nich. Je dôležité mať prehľad o dianí v realite i virtuálnom priestore. Robotizácia nám síce uľahčuje život a šetrí čas, no časové rezervy sa častokrát rozplynú  pri hľadaní, surfovaní, príprave na exhibíciu pedagóga, či už v podobe vyučovania, prednášky, porady, tvorivej činnosti atď.

Rýchlosť a dynamika dní sú neúprosné. Číhajú na nás všade. V biznis sektore je tok informácií neuveriteľne rýchly. To, čo platilo včera, je dnes už neaktuálne, alebo to potrebuje „upgrade“. Biznis sektor musí reagovať rýchlo a flexibilne na požiadavky zákazníkov, na dopyt na trhu a prinášať originálne nápady a riešenia.  Bohužial, to isté sa nedá konštatovať o škole a formálnom systéme vzdelávania. Súčasná škola nestíha flexibilne reagovať na meniaci sa svet, novú generáciu detí a žiakov, nové trendy vo vzdelávaní. Len ťažkopádne zhadzuje okovy konzervatívneho a transmisívneho vyučovania.

Transfer výskumných zistení z oblasti neurovedy a psychodidaktiky do didaktiky vyučovania je zdĺhavý. Výskum v oblasti neurovied  v posledných desaťročiach pokročil a v súčasnosti sa už môžeme obracať na neurovedcov aj kvôli objasneniu zákonitostí ľudského poznávania. Možno by stačilo, ak by vedci začali pri interpretácií výskumných zistení  myslieť na možné aplikácie svojich poznatkov. Boli by cenné pre ľudí, ktorých poslanie alebo povolanie v sebe zahŕňa prácu s ľudským poznávaním, obzvlášť pre učiteľov (Cárová 2019).

Svet vzdelávania je zmenený. Už v januári 2015 publikovala medzinárodne prepojená skupina intelektuálov dokument nazvaný Manifesto 15. Autori a signatári tohto dokumentu v dvanástich bodoch formulujú obraz nutnej radikálnej premeny vzdelávania. A nehovoria iba to, že sa vzdelávacie systémy musia zmeniť. V mnohých bodoch konštatujú, že už sa zmenili a niet návratu. Jedným z bodov Manifesta 15 je, že budúcnosť už je tu, ale v rôznych miestach spoločenského života i vzdelávacieho systému sa rozprestiera nerovnomerne. Mnohé školy i učitelia učia podľa novej paradigmy, ale veľká časť systému akékoľvek zmeny odmieta. Kľúčovým heslom Manifesta 15 je: „Škola generácie 1.0 nemôže vyučovať deti generácie 3.0. Teda, škola nastavená na požiadavky spoločnosti 18. a 19. storočia nie je schopná pripraviť deti na život v 21. storočí“ (Feřtek, 2015, s. 19).  V súčasnosti, keď je prístup k vedomostiam ľahší ako kedykoľvek v minulosti a nové informácie sú dostupné takmer okamžite, sa hovorí o tzv. meta-zručnostiach, ktoré bude nevyhnutné vo vzdelávaní nadobúdať a celoživotne rozvíjať. V tejto súvislosti Blaško (2018) (výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory na Slovensku) uvádza, že neustále vzdelávanie sa stáva dôležitejším, než samotné okamžité vedomosti. To znamená, že sebamotivácia a zvyk neustále sa učiť, až do záveru produktívneho veku, schopnosť koncentrovať sa a tímovo spolupracovať a improvizovať, budú predstavovať príklad meta-zručností. Podľa Harvard Business Review náš svet už prešiel od industriálnej ekonomiky k poznatkovej ekonomike a aktuálne sme na ceste od poznatkovej ekonomiky k ľudskej, či humánnej ekonomike, kde bude rastúci dopyt po ľudskom faktore v kombinácii s technológiami a strojmi.

Pripraviť mladých ľudí na budúcnosť je výzvou nielen pre školskú politiku vzdelávania, ale aj pre firmy, občianske združenia, korporátne združenia. Formálny systém vzdelávania nereaguje flexibilne na zmeny v spoločnosti, biznise, vede a technike. Iniciatívy v tejto oblasti sa chopil tretí sektor, skúkromné spoločnosti.

Príkladom dobrej praxe je projekt Tvoja šanca #futureskills, ktorý je realizovaný v spolupráci Samsung Electronics Czech and Slovak s. r. o., a organizácie Institut kariéry a rozvoje, z. s.

Projekt Tvoja šanca #futureskills je zameraný na prípravu mladých ľudí na budúcnosť.  #futureskills to sú digitálne zručnosti, aktívne učenie a načúvanie, komplexné riešenie problémov, práca v tíme, kreativita alebo emočná inteligencia. Projekt odštartoval prvý marcový víkend 2020 a potrvá desať mesiacov. Zapojilo sa doňho deväť účastníkov, ktorý absolvovaním projektu získajú balík digitálnych zručností, ktoré uplatnia kdekoľvek a akýmkoľvek smerom sa v budúcnosti pohnú.  

Aktuality a zážitky účastníkov  môžete sledovať na sociálnych sieťach unnamed (1).pngstiahnuť.jfifstiahnuť (2).png

Cieľom projektu je pripraviť mladých ľudí na zmeny na trhu práce a naučiť ich zručnosti, ktoré im otvoria nové možnosti na lepšie uplatnenie dnes aj zajtra. Podstatné je motivovať ich a posúvať na ceste k lepšej budúcnosti.

Projekt je určený študentom 3. a 4. ročníkov stredných škôl a čerstvým vysokoškolákom v Čechách a na Slovensku, ktorí majú záujem vzdelávať sa a chcú byť pripravení na meniaci sa trh práce za všetkých okolností.

Náplň projektu pozostáva zo šiestich víkendových workshopov, kde sa účastník naučí:

 • čo sú “future skills”,
 • aké máme talenty a silné stránky,
 • ako správne komunikovať,
 • čo to je vízia a ako s ňou pracovať,
 • ako napísať CV a ako vytvoriť osobnú značku,
 • finančná gramotnosť v modernom poňatí,
 • ako odprezentovať a predať svoj nápad.
Účastníci absolvujú aj 2 intenzívne letné kempy, kde sa zameriame na témy:
 • rozvoj digitálnych zručností,
 • rozvoj kreativity,
 • čo je marketing, reklama a PR,
 • osobná produktivita,
 • diverzita a práca v tíme,
 • projektový manažment.

Zadaním pre účastníkov bude vypracovať skupinový projekt. V trojčlenných tímoch budú účastníci pracovať na reálnom projekte so sociálnym dopadom, so všetkým čo k projektovému manažmentu patrí - od projektového a finančného riadenia, cez marketing projektu, technickú stránku projektu až po jeho realizáciu a vyhodnotenie.

Účasť v projekte je bezplatná. Projekt je realizovaný v spolupráci Samsung Electronics Czech and Slovak s. r. o. a organizácie Institut kariéry a rozvoje, z. s.

         

 

 

 

 

Kontakt: info@tvojesance.com

 

Zdroje:

Tvoja šanca. #futureskills. Pripravujeme mladých ľudí na život. [online]. [cit. 12. 6. 2020]. Dostupné na internete: https://www.samsungtvojasancafutureskills.sk/?fbclid=IwAR1_MWyGb-HEFSPO2qb5d7bbH0DUTu0AA18mIPx73osGCBcvBT28NdJvM6c

Blaško, R., 2018.  Štyri otázky a komentáre k vzdelaniu budúcnosti. [online]. [cit. 12. 8. 2019]. Dostupné na internete: https://euractiv.sk/section/spolocnost/opinion/ronald-blasko-styri-otazky-a-komentare-k-vzdelaniu-buducnosti/

CÁROVÁ, T., 2019. Učitelia nevnímajú poznatky, ktoré prinášajú neurovedy. Čo všetko by sa mohli naučiť o učení? [online]. [cit. 19. 8. 2019]. Dostupné na internete: https://eduworld.sk/cd/tatiana-carova/3294/ucitelia-nevnimaju-poznatky-ktore-prinasaju-neurovedy-co-vsetko-by-sa-mohli-naucit-o-uceni

FEŘTEK, T., 2015. Co je nového ve vzdelávaní. Praha: Nová beseda. ISBN 978-80-906089-2-4

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich