Direkt zum Inhalt
News
Neuigkeiten

Podpora Rady Európy a Európskej nadácie pre oblasť práce s mládežou

Rada Európy (Council of Europe, COE) je medzinárodná (medzivládna) organizácia európskych štátov, ktorej hlavným cieľom je ochrana ľudských práv a posilňovanie pluralitnej demokracie, prispievanie k uvedomovaniu si a rozvoju európskej kultúrnej identity, harmonizácia práva európskych krajín, hľadanie riešenia problémov typu xenofóbia, menšiny, ochrana životného prostredia a pod. Pomáha tiež východoeurópskym krajinám pri ich modernizačných a demokratizačných reformách. Rada Európy má viacero finančných aj nefinančných možností na podporu mládeže a práce s mládežou. 

Viac informácií o možnostiach finančnej podpory pre mládež sa dozviete na pilotnom webinári dňa 16. júna 2020.

Webinár budú viesť a moderovať:PhDr. Ivan Hromada, PhD. - prezident Európskeho riadiaceho výboru pre mládež pri Rade Európy, riaditeľ odboru mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Mgr. Mirka Dujičová, PhD. – členka Programového výboru pre mládež (CPJ) Rady Európy, zástupkyňa odboru mládeže MŠVVaŠ SR

 

Prihláste sa na online webinár, IUVENTA ZOOM, v utorok 16. júna  2020, od 13:00 – 15:30 hod., BEZPLATNE

Rámcový program webinára:

  1. Otvorenie webinára, vzájomné zoznámenie sa
  2. Úvod do témy, základné pojmy a čísla
  3. Informácie  k aktivitám, novinkám, plánom Rady Európy v oblasti mládeže
  4. Informácie o Európskej nadácii pre mládež (European Youth Centre, EYC), čo, koho podporuje, predstavenie priorít, kto sú oprávnení žiadatelia, ukážky formulárov, informácie o hodnotiacom procese a ďalšie
  5. Typy grantov a rozdiely medzi nimi
  6. Detailnejšie informácie o pilotných aktivitách, vrátane špeciálnej výzvy súvisiacej s COVID-19
  7. Diskusia, otázky od účastníkov a účastníčok, konzultácie
  8. Záver, dohoda o prípadnej realizácii následného webinára

Počet osôb je limitovaný na 15. Prihlásiť sa je možné do 15.6.2020. Pre prihlásenie na webinár kontaktujte, prosím, regionálnu koordinátorku pre Banskobystrický kraj , pani Darinu Diošiovú, email: darina.diosiova@iuventa.sk.

 

 

Zdroj

https://www.facebook.com/iuventa/photos/fpp.198079261291/10156967954626292/?type=3&theater

Login (0)

Sie möchten einen Artikel schreiben?

Zögern Sie nicht!

Klicken Sie unten auf den Link und beginnen Sie mit einem neuen Artikel!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich