Direkt zum Inhalt
News
Neuigkeiten

Konkurs za nagradu UNESCO - L'Oréal "Za žene u nauci"

Nagrada ,,Za žene u nauci” ustanovljena je još 1998.godine u okviru partnerstva L'Oréal i UNESCO, sa ciljem da promovišu i podrže žene koje doprinose naučnom napretku u cijelom svijetu. Svake godine u okviru ovog programa dodjeluje se pet nagrada naučnicama koje su svojim radom dale značajan doprinos unapređenju nauke, i to na polju prirodnih nauka, matematike i informatičkih nauka.

Nagrade za 2021. godinu dodijeliće se iz oblasti fizike, matematike i informatike, za naučnice u iz pet regiona svijeta: Afrika i Arapske zemlje, Azija i Pacifik, Evropa, Latinska Amerika i Sjeverna Amerika.

Prestižno priznanje i nagrade u iznosu od 100.000 € biće dodijeljene za pet izuzetnih naučnica iz ovih pet regiona, na ceremoniji u Parizu, u martu 2021.godine.

Kriterijumi za prijavu kandidatkinje su sljedeći:

  • Prepoznatljivost naučne izvrsnosti od strane međunarodne naučne zajednice
  • Aktivna uljučenost u naučna istraživanja
  • Rad u oblasti prirodnih nauka, matematike ili informatičkih nauka na način kako je navedeno u Aneksu objavljanom na sajtu nagrade
  • Nepostojanje direktne ili indirektne veze sa programom “Za žene u nauci“, u svojstvu člana žirija, člana programa i sl.

Selekcija će se vršiti na osnovu sljedećih kriterijuma:

  • Izuzetan doprinos za opšti razvoj nauke
  • Uticaj rada kandidatkinje na trenutno stanje u određenoj naučnoj oblasti ( broj, kvalitet i uticaj publikacija, konferencijske prezentacije, patenti i sl.)
  • Priznavanje kandidatkinje i njenog rada od strane kolega u njenoj naučnoj zajednici
  • Prepoznata posvećenost kandidatkinje obrazovanju, podučavanju, nastavnim aktivnostima, mentorstvu i/ili širenju misije Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Nominaciju kandidatkinje može podnjeti:

» Glavno i odgovorno lice univerziteta ili naučno-istraživačke ustanove» Član akademije nauka ili drugih nacionalnih institucija» Stalni profesor ili docent

» Šef katedre» Prethodno nagrađivani laureat “Za žene u nauci“» Osoba koja posjeduje doktorat

Ne postoji mogućnost samonominacije, nominacije od strane užih članova porodice, kao ni mogućnost nominovanja tima naučnika za nagradu.

Nominacija se vrši isključivo elektornskim putem, preko platforme  https://www.forwomeninscience.com/en/awards,  gdje se osoba koja nominuje mora prvo registrovati.

Aplikacija mora sadržati:

Detaljnu biografiju•Kratko objašnjenje zašto ta osoba nominuje kandidatkinju za ovu nagradu (200-400 riječi)

Predloženi citat za širu javnost ukoliko kandidatkinja bude izabrana (do 40 riječi)•Listu publikacija i patenata, počevši od najskorijih•Listu od 10 najbitnijih publikacija sa njihovim kratkim rezimeom• Puni tekst ovih 10 najbitnijih publikacija• Tri do pet pisama preporuke od uvaženih naučnika van institucije u kojoj radi kandidatkinja

Prvu fazu selecije vrši tim eksperata iz navedenih oblasti u okviru Aneksa 1 sa sajta nagrade (appendix 1), koji će listu od odabranih 50 kandidatkinja proslijediti međunarodnom stručnom žiriju za dodjelu nagrade “Za žene u nauci”.

 

****Napomena: Vise informacija dostupno na sajtu Ministarstva nauke Crne Gore

Login (0)

Sie möchten einen Artikel schreiben?

Zögern Sie nicht!

Klicken Sie unten auf den Link und beginnen Sie mit einem neuen Artikel!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich