chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - E-Plattform für Erwachsenenbildung in Europa

Ressource

Täiskasvanud õppijate kogemused töökogemuse arvestamise taotlemise protsessis rakenduskõrghariduses (Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor VÕTA taotlejate näitel)

Sprache: ET

Eingesandt von Kadi Kass

Töökogemuse arvestamine kõrghariduses VÕTA ühe osana on oluline eeskätt täiskasvanud õppijate jaoks – sel viisil tunnustatakse nende identiteeti ja pädevusi erialaeksperdina (Pokorny, 2012). VÕTA-t kuvatakse taotlejakeskse protsessina, milles lähtutakse taotleja vajadustest (Rutiku, Vau, & Ranne, 2011) ning kus kõrgkooli ja taotleja vahelises dialoogis luuakse õpitule tähendus (Pokorny, 2012; Stevens, Gerber & Hendra, 2010), mis võib taotleja jaoks olla transformatiivne kogemus (Whittaker, S., Whittaker, R. & Cleary, 2006). Siiski on VÕTA tihti pigem instrumentaalne kui kommunikatiivne protsess (Sandberg, 2011). Kõrgkoolides kasutatavad formaalsed hindamismeetodid võivad olla teravas kontrastis delikaatse lähenemisega, mida on vaja inimese elu käigus õpitu hindamiseks (Corradi , Evans & Valk, 2006; Sandberg & Andersson, 2011) ning tugevdada normatiivseid võimusuhteid taotleja ja hindaja vahel (Lillis, 2001, viidanud Pokorny, 2012).

Uurimistöö probleem on sõnastatud uurimisküsimusena: kuidas täiskasvanud õppijad kogevad töökogemuse arvestamise protsessi rakenduskõrghariduses? Uurimistöö eesmärk on analüüsiv ülevaade täiskasvanud õppijate kogemustest töökogemuse arvestamise protsessis rakenduskõrghariduses. Eesmärgi saavutamiseks loodi ülevaade VÕTA teoreetilisest käsitlustraditsioonist, selgitati välja täiskasvanud õppijate kogemused töökogemuse arvestamise taotlemise protsessis, viies läbi poolstruktureeritud intervjuud taotlejatega, ning seejärel analüüsiti ja tõlgendati saadud tulemusi.

Uurimuse teoreetilises osas seotakse õpikäsitlused kriitilise sotsiaalteooria seisukohtadega. VÕTA protsessi käsitletakse õppimisena sotsiaal-kultuurilises keskkonnas, kaasatud on kogemusliku õppimise, praktikakogukonnas õppimise ja transformatiivse õppimise teooriad, aga ka Pierre Bourdieu kapitali, välja ja habitus`e kontseptsioon, Jürgen Habermas`i kommunikatiivse tegevuse teooria ning Axel Honneth`i tunnustamise teooria.

Uurimistöö tulemusena selgus, et VÕTA protsess on taotleja jaoks tähelepanuväärne õpikogemus; taotlejas muutusi ajendavaks lahknevuseks on just VÕTA portfoolio koostamise ja hindamise kogemus. Protsessi on kätketud mitmed dilemmad, mis nõuavad taotlejalt peatumist ning millegi uue õppimist: õppija senise kogemuse surumine kõrgkooli poolt ette antud raamidesse (portfoolio vorm, õpiväljundid) kõrgkooli poolt etteantud diskursuses (kirjalik eneseväljendusoskus); taotlejate jaoks uue – eneseanalüüsi – oskuse omandamine. Taotlejad on protsessis omapäi ning toetuvad eeskätt kaasüliõpilaste praktikakogukonnale. Kõrgkooli tajutakse normatiivse teisena ning protsess on kuni hindamiseni eeskätt instrumentaalne. Alles suuline portfoolio hindamine teeb taotlejatele võimalikuks dialoogi tunnustava teisega (kooli ja kaasõppijatega) ning loob seeläbi tunde olla märgatud ja kuulatud. Portfoolio koostamise kogemus arendas taotlejate analüüsivõimet, oskust siduda teooria praktikaga ning täienes kirjaliku eneseväljenduse oskus.

Võtmesõnad: VÕTA, õppimine, täiskasvanud õppija, rakenduskõrgharidus

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis.

Autor(en) der Ressource: 
Liana Roos
Datum der Veröffentlichung:
Sonntag, 31 Mai, 2015
Sprache des Dokuments
Art der Ressource: 
Studien und Berichte
Land:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn