Direkt zum Inhalt
Blog
Blog

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen: Jatkuva oppiminen auttaa sopeutumaan muuttuvaan työelämään

Sen minkä nuorena oppii, vanhana taitaa, kuuluu sananlasku. Nykymaailmassa sanonnan pitäisi ehkä kuulua, että sen minkä nuorena oppii, saa vanhana opetella tekemään uudella tavalla. 

Sen minkä nuorena oppii, vanhana taitaa, kuuluu sananlasku. Nykymaailmassa sanonnan pitäisi ehkä kuulua, että sen minkä nuorena oppii, saa vanhana opetella tekemään uudella tavalla.

Toisaalta ei tämä ajatus jatkuvasta oppimisesta ole täysin uusi – 1900-luvun alun johtaviin suomalaisiin poliitikkoihin kuulunut Santeri Alkio puhui jo sata vuotta sitten ihmisyyden jatkuvasta kehitystarpeesta!

Verrattuna sadan vuoden takaiseen muutos työelämässä on kuitenkin entistä nopeampaa. Kansainvälinen kilpailu, teknologian kehitys ja ikääntyminen vaikuttavat siihen, millaisia töitä Suomessa on tulevaisuudessa tarjolla ja miten niitä töitä tehdään.

Työelämän muutos ei koske vain nuoria, jotka ovat vasta tulossa työmarkkinoille, vaan myös meitä jo työelämässä olevia. Enää ei riitä, että on kerran oppinut asioita koulussa, vaan omaa osaamista on oltava valmis päivittämään ja käyttämään uudella tavalla pitkin työuraa. Työelämän muutos koskee kaikkia ja vaatii myös motivaatiota meiltä kaikilta.

Hallitus on tarttunut jatkuvan oppimisen haasteeseen ja Suomessa tehdään parhaillaan yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kesken jatkuvan oppimisen parlamentaarista uudistusta. Tällä viikolla puolestaan julkistettiin raportti, jossa OECD antaa

Suomelle suosituksia jatkuvan oppimisen lisäämiseksi. Hyvä raportti, jonka suositukset varmasti herättävät keskustelua.

Korkeakoulutetut osallistuvat Suomessa varsin ahkerasti aikuiskoulutukseen, ja hyvä niin. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä. Korkeakoulujen tulee tarjota soveltuvia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen kaikille, myös niille joilla aiempaa korkeakoulutusta ei ole. Kyse on myös sosiaalisesta tasa-arvosta ja eriarvoistumisen ennaltaehkäisystä.

Työelämässä tarvitaan nimittäin yhä enemmän ja yhä useammanlaisissa työtehtävissä juuri niitä taitoja, joita korkeakoulutuksessa painotetaan: kriittinen ajattelu, monimutkaisten ongelmien hahmottaminen ja ratkaisu, analyyttiset taidot ja niin edelleen. Myös arjen haasteet digitaalisesta asioinnista informaatiotulvan hallintaan ja harhaanjohtavan informaation tunnistamiseen, edellyttävät näitä taitoja.

Korkeakoulutuksen parhaimmillaan tuottamat taidot ovat niitä, joilla turvataan työllistymismahdollisuudet myös työn murroksissa ja muutoksissa, jotka selvityksen mukaankin myös Suomessa moniin töihin kohdistuvat. Ja vielä, nämä korkean tason taidot eivät auta vain sopeutumaan muutoksiin, vaan myös muokkaamaan ja luomaan uutta työtä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen

Teksti on ensimmäisenä ilmestynyt Opetus- ja kulttuuriministeriön kolumnina 20.2.2020

 

Kuva: Canva 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich