Direkt zum Inhalt
Resource Details
RESSOURCEN

Strategie pro gramotnost mládeže a dospělých 2020 - 2025

Členské státy se 15. listopadu na 40. generální konferenci UNESCO v Paříži dohodly na přijetí nové Strategie UNESCO pro gramotnost mládeže a dospělých (2020 - 2025). Pro instituce UNESCO věnující se vzděláváním bude tato strategie v následujících letech představovat řídící rámec na podporu gramotnosti mládeže a dospělých.

Nová strategie gramotnosti, kterou určili členské státy, klíčoví partneři a experti v oblasti gramotnosti, má čtyři strategické prioritní oblasti:

- podpora členských států při rozvoji národních politik a strategií v oblasti gramotnosti;

- řešení vzdělávacích potřeb znevýhodněných skupin, zejména žen a děvčat;

- využívání digitálních technologií k šíření přístupu a zlepšování výsledků ve vzdělávání;

- monitorování pokroku a hodnocení dovedností a programů gramotnosti.

Strategie umožní cílenou podporu UNESCO pro státy a obyvatele, kteří čelím největším výzvám gramotnosti na světě. Patří sem 29 členských států Světové aliance pro gramotnost v rámci celoživotního vzdělávání (GAL), kterou koordinuje Institut celoživotního vzdělávání UNESCO. Strategie se také zaměřuje na rodovou rovnost a vzdělávací potřeby mládeže mimo školní docházku, uprchlíků, migrantů a původních obyvatel, patřících k 750 milionům dospělých po celém světě, kteří nemají základní dovednosti a gramotnosti. Cílem je rovněž posilnit spolupráci mezi těmito státy s cílem sdílet osvědčené postupy propagace gramotností. Strategie je v souladu s programem Udržitelných cílů v oblasti vzdělávání (SDG4) a programem Vzdělávání do roku 2030.

Strategie byla vytvořena na základě inkluzivního a participativního procesu, do kterého bylo zapojeno 80 členských států UNESCO ze všech regionů. V říjnu před generální konferencí byla strategie silně podpořena Výkonnou radu UNESCO. 

Dokument je v angličtině.

Resource Details
ISBN
40 C/25
Autor(en) der Ressource
UNESCO
Art der Ressource
Studien und Berichte
Datum der Veröffentlichung
Login (0)
Schlagwörter

Sie möchten eine andere Sprache?

Dieses Dokument ist auch in anderen Sprachen erhältlich. Bitte wählen Sie unten eine aus.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!