Direkt zum Inhalt
Blog
Blog

Digitale vaardigheden als onderdeel van Leven Lang Ontwikkelen bij docenten

Beter bewustzijn en controle over de eigen data door docenten, is in toenemende mate van belang. Waarom? Zodat studenten kansen en risico’s beter kunnen inschatten en ook in hun verdere leven en carrière meer datawijze internetgebruikers zullen zijn.

Steeds nadrukkelijker worden de mogelijkheden om zelf regie te nemen gestimuleerd1. Daarnaast vernieuwen onderwijsinstellingen in toenemende mate het onderwijs om in te spelen op de veranderende samenleving en 21e eeuwse vaardigheden.

21e eeuwse vaardigheden worden vaak als antwoord gezien op veranderingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Ontwikkelingen zoals globalisering, individualisering en digitalisering vragen van medewerkers en burgers dat ze beschikken over vaardigheden om samen te werken, kritisch te denken, ondernemend en lerend te zijn. Naast het perspectief van aanpassingsvaardigheden, kunnen we 21ste-eeuwse vaardigheden beschouwen als hulpmiddel om invulling te geven aan een goed en volwassen menszijn2

Als onderdeel van de onderwijsvernieuwingen is (onder andere) mediawijsheid een belangrijke 21e eeuwse vaardigheid. Dit is een vaardigheid die cruciaal is om in ons huidige digitale tijdperk goed te kunnen functioneren als burger en als (toekomstig) werkende. Mediawijs zijn betekent dat je digitale data en informatie bewust en kritisch gebruikt en produceert, waarbij je aandacht hebt voor privacy, (digitale) veiligheid en maatschappelijke normen en waarden. Voor zowel individuele docenten, studenten als onderwijsinstellingen speelt het internet daar een grote rol in. 

Met betrekking tot ICT en Data is er veel enthousiasme bij het stimuleren van 21e vaardigheden en veel terughoudendheid als het gaat over AVG-kwesties. Daardoor zijn onder andere onderwijsinstellingen terughoudend om medewerkers te stimuleren om initiatief te nemen en eigen baas te zijn over datagebruik. 

Daartegenover staat dat in vrijwel alle ambitieplannen van mbo- en hbo- onderwijsinstellingen de komende jaren het personaliseren van het onderwijs centraal staat. Gestandaardiseerd onderwijs maakt plaats voor maatwerktrajecten. Daarnaast zal de leeromgeving een optimale mix zijn in leren van school, werkplekleren, of een zelfgeorganiseerde omgeving. Om dat mogelijk te maken zijn digitale online toepassingen cruciaal. 

Het onderwijs speelt direct een belangrijke rol in het genereren van studiedata die beschikbaar is voor onderwijsinstellingen, maar ook indirect in het genereren van internetdata. De kansen en risico’s van (internet)data in het onderwijs zijn onbekend bij hen die er het meeste baat bij hebben: de docenten en de studenten. Beter bewustzijn en controle over de eigen data door docenten, is in toenemende mate van belang. Zodat studenten kansen en risico’s beter kunnen inschatten en ook in hun verdere leven en carrière meer datawijze internetgebruikers zullen zijn.

Leestips: https://ndt19.nl/https://www.scienceguide.nl/2018/07/digitalisering-inhoudelijk-doel/https://www.poraad.nl/themas/ict-in-het-onderwijs

 

1 Bijvoorbeeld Tweede Kamerbrief: Voortgang Leven Lang Ontwikkelen oktober 2019, (referentie 16697482).

 Inleiding Kompas21, www.kompas21.nl

 

Wilt u zelf inhoud op epale plaatsen en zo meer dan 60.000 professionals bereiken, maak een profiel aan en plaats uw bijdrage.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich