Direkt zum Inhalt
News
Neuigkeiten

Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE OTSIB SAADIKUID!

EPALE peamine eesmärk on luua tugev üleeuroopaline täiskasvanuhariduse kogukond ning parandada täiskasvanuhariduse kvaliteeti ja kättesaadavust Euroopas. Sihtasutuses Kutsekoda asuva EPALE Eesti keskuse eesmärk on pakkuda ühte platvormi, kus on kättesaadav kogu TKH valdkonna info. Samuti on meie missioon toetada koostoimiva koolitajate ja TKH valdkonna praktikute kogukonna kujunemist.

Ootused EPALE saadikule:

 • Oled täiskasvanuhariduse valdkonna spetsialist;
 • Oled aktiivne liige täiskasvanuhariduse võrgustikes;
 • Oled liitunud EPALE keskkonnaga;
 • Oled valmis pühendama blogipostituste kirjutamisele ja avaldamisele oma aega;
 • Oled valmis EPALE keskkonda sisu üles laadima;
 • Oled valmis avalikus (s.h. veebipõhises) ruumis TKH teemadel aktiivselt sõna võtma;
 • Kasuks tuleb blogi kirjutamise kogemus, aktiivsus sotsiaalmeedia kanalites, ajakirjanduslik taust ja teadmised ERASMUS+ programmi võimalustest ning rahastamistingimustest. 

2020. aasta I kvartali temaatiline fookus on keskkonnateadlikkus ja -kaitse. Järgmiste kvartalite fookused on kinnitamisel. Oodatud on kandideerima täiskasvanuhariduse spetsialistid, eksperdid ja praktikud, kelle kompetentsus on seotud I kvartali fookusega või mõne teiste EPALE teema ja alateemaga.

EPALE saadiku tegevused:

 • Blogipostituste kirjutamine vastavalt teemaplaanile ja muudel teemadel;
 • Blogipostituste toimetamine;
 • EPALE sihtrühmadele suunatud üritustel EPALE tutvustamine ja kasutajate kaasamine;
 • EPALE sisu kommenteerimine ja teiste kasutajate aruteludesse kaasamine;
 • EPALE keskkonnas korraldatud veebiaruteludes osalemine ja arutelude kaaskorraldamine;
 • Panustamine EPALE (kaas)korraldatud üritustel;
 • Koolitajate mittekonverentsil arutelu juhtimine ja kokkuvõtete koostamine 29.10.2020;
 • Saadikute koosolekutel osalemine (3-4 koosolekut, võimalik ka välislähetus);
 • EPALE Facebooki lehele postituste (s.h. video) tegemine täiskavanuhariduse valdkonna üritustelt;
 • Teemakohaste uudiste, allikate ja teiste materjalide otsimine ja üles laadimine EPALE keskkonda;
 • EPALE keskkonnas ja sotsiaalmeedias info levitamine, arutelude algatamine ja nendes pühendunud osalemine;
 • EPALE kasutajatele ja sihtrühmade esindajatele (veebi)koolituste läbiviimine ning õppematerjalide koostamine;
 • Erasmus+ programmi täiskasvanuhariduse valdkonna rahastamisvõimaluste tutvustamine.

EPALE saadiku ülesanded ja maht lepitakse iga saadikuga kokku individuaalselt, vastavalt tema profiilile, et leida parim võimalik lahendus igale EPALE saadikule tema missiooni täitmiseks. Kokku otsime 10 saadikut. 

Omaltpoolt pakume:

 • Võimalust ennast pidevalt arendada ja täiendada;
 • Võimalust toetada Euroopa täiskasvanuhariduse kogukonna kujunemist;
 • Võimalust teostada ennast täiskavanuhariduse loome- ja arendustegevuses;
 • Võimalust juhtida avalikkuse tähelepanu täiskasvanuhariduse kõige olulisematele küsimustele;
 • Võimalust olla nähtav Euroopa täiskasvanuhariduse kogukonnale ja laiendada enda võrgustikku;
 • Võimalust paindlikult enda aega ja tegevusi planeerida;
 • Vahendeid ja tuge EPALE keskkonda tutvustavate ürituste korraldamiseks;
 • Tasu vastavalt panusele käsunduslepingu alusel.

Kui tundsid, et see väljakutse on just Sinu jaoks, palun saada meile hiljemalt 15. jaanuaril 2020 kell 16.00 oma CV ja link lühivideole, milles tutvustad ennast EPALE saadikuna. Lisaks vasta samaks ajaks ka selles saadiku kandideerimisvormis, kuidas Sina viid ellu EPALE saadiku missiooni kuni 2020. aasta lõpuni (saadikutega sõlmitakse tähtajalised käsunduslepingud, töö on tasustatav). 

NB! Juhul, kui sa soovid panustada EPALE keskkonna sisuloomesse ja kogukonna arengusse, kuid ei soovi kandideerida saadikuks - anna palun meile oma soovist igal juhul teada ja leiame sulle sobiva võimaluse! Lisaks on oodatud ka kõikide huvitatud organisatsioonide panus oma tegevuslvaldkonna teemade sisusse. 

Kontaktandmed:  

Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE keskus Eestis Georgi Skorobogatov e-mail: epale@kutsekoda.ee 

SA Kutsekoda töötleb ja säilitab konkurssi käigus kõiki esitatud andmeid vastavalt projekti lepingule kuni projekti dokumentide säilitamise tähtaja lõpuni. 

Login (0)

Sie möchten einen Artikel schreiben?

Zögern Sie nicht!

Klicken Sie unten auf den Link und beginnen Sie mit einem neuen Artikel!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich

Nächste Veranstaltungen

15 Jun
2021
Upcoming

Frag EPALE

Deutschland
Cisco Webex