Blog
Blog

Emocijas: Instrumenti efektīvai emociju pārvaldībai Baltijas – Skandināvijas konsorcija pieaugušo izglītotājiem

Noslēdzoties NORDPLUS Pieaugušo izglītības programmas projektam “Emocijas: Instrumenti efektīvai emociju pārvaldībai Baltijas – Skandināvijas konsorcija pieaugušo izglītotājiem” ir pieejama rokasgrāmata izglītotājiem “Emocijas – kā tās pārvaldīt mācību vidē” latviešu valodā.

Noslēdzoties NORDPLUS Pieaugušo izglītības programmas projektam “Emocijas: Instrumenti efektīvai emociju pārvaldībai Baltijas – Skandināvijas konsorcija pieaugušo izglītotājiem” ir pieejama rokasgrāmata izglītotājiem “Emocijas – kā tās pārvaldīt mācību vidē” latviešu valodā.

Mēs visi esam cilvēki ar jūtām, vēlmēm un vajadzībām. Pielāgošanās sabiedrībai ir nepārtraukts process, kas caurvij katra cilvēka mūžu. Līdzīgi notiek arī ar adaptēšanos visām dzīves izmaiņām. Mēs varam ietekmēt to, kā veidojas mūsu saziņa ar citiem un kā mēs pārvaldām komunikācijas ķēdes efektus mūsu dzīvēs.

1970-tajos definētais psihosociālais skatījums ir mainījis daudzu cilvēku uzskatus par emocijām. Vairāk uzmanības tiek veltīts cilvēka emocijām; tās var būt reakcija uz stresa faktoriem, kas nāk no paaudžu sadursmes, attīstības procesiem, audzināšanas vai izglītības apstākļiem. Šīs rokasgrāmatas galvenais mēķis ir atbalstīt skolotājus un pieaugušo izglītotājus saskarsmē ar viņu studentiem, izglītojamajiem un apmācāmajiem. Svarīga ir cieņa pret cilvēku un pacietības praktizēšana ar mērķi sasniegt labu mijiedarbību ar izglītojamajiem, tādējādi izvairoties no nesaprašanās un sarežģītas komunikācijas, kas bieži bremzē studentu veiksmi un pat veicina mācību pārtraukšanu.

Mēs esam partneri no 5 valstīm - Lietuvas, Latvijas, Fēru Salām, Dānijas un Islandes - kas nolēma darboties kopā, lai palīdzētu sev un citiem pieaugušo izglītotājiem tikt galā ar sarežģītām situācijām, saistītām ar negatīvu emociju izpausmēm un to pārvaldīšanu. Mēs esam apkopojuši reālās dzīves situācijas, ar kurām saskaras skolotāji, treneri un citi pieaugušo izglītotāji gandrīz ikdienu. Mēs centāmies pielietot savas labākās zināšanas un pētniecības prasmes, piedāvājot darbarīkus, metodes, tehnikas un vingrinājumus, kas var būt noderīgas šajās situācijās.

Rokasgrāmata tika sagatavota ar NORDPLUS Pieaugušo izglītības programmas atbalstu. Mēs ceram, ka esam izveidojuši vērtīgu resursu, ko pieaugušo izglītotāji var izmantot ikdienā un kur var ieskatīties, lai rastu atbildi uz dažiem Jūsu jautājumiem, tādiem kā: Ko es varēju izdarīt savādāk? Ko man tagad darīt? Ko man vajadzētu darīt, kad izglītojamais kļūst pārāk emocionāls? Rokasgrāmatā mēs izvēlējāmies izmantot apzīmējumus ”pieaugušo izglītotāji” un ”izglītojamie”, kas attiecas uz dažādām mācību vidēm - pieaugušo skolām, universitātēm, mācību centriem u.c.

 

Projektu Daugavpilī realizēja SIA "Mācību centrs plus".

 

 

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich