Direkt zum Inhalt
Blog
Blog

Tillgänglighetsarbete på bibliotek i Sverige, Litauen och Serbien

Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla. Speciellt anpassade tjänster och material ska finnas tillgängliga för personer som av någon anledning inte kan utnyttja det ordinarie utbudet, exempelvis människor som tillhör en språklig minoritet, har funktionsnedsättningar eller vistas på sjukhus eller inom kriminalvården. Kravet på tillgänglighet fastslås i IFLAs/Unescos folkbiblioteksmanifest. Men hur kan vi anpassa våra tjänster för att nå ut till de vi inte redan når ut till? Och hur marknadsför vi dem på bästa sätt? Detta var temat för en bibliotekskonferens i Panevėžys, Litauen, i oktober 2019.

Anya Feltreuter föreläser om tillgänglighet på svenska bibliotek under en konferens i Panevezys, Litauen.

Under ett kontaktseminarium i Bergen, Norge, i maj 2019, som jag fick möjligheten att åka på via TCA, fick jag kontakt med Virginija Svediene som arbetar som internationell samordnare på Panevėžys County Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Public Library, Litauen. Vi höll kontakten och hennes organisation bjöd in mig till en konferens som Panevėžys bibliotek ordnade för bibliotek i närområdet. Temat för konferensen var tillgänglighet och titeln på min presentation var ”Libraries for everyone! Working with inclusion ans accessibility in Swedish Public Libraries”.

Panevėžys är en stad med ca 120 000 invånare, att jämföra med Mjölby kommun som har drygt 27 000 invånare. Panevėžys bibliotek fungerar också som regionbibliotek för de mindre biblioteken i området och de var i denna roll de organisaerade konferensen.

Jag började min presentation med att berätta om att vi i Sverige har en biblitotekslag som säger att folkbiblioteken särskilt ska prioritera barn, människor med funktionsnedsättnignar och människor som pratar minoritetsspråk eller har annat modersmål än svenska. Efter det berättade jag att även de minsta folkbiblioteken måste tillhandahålla tillgängliga medier och att biblioteken får stöd av Myndigheten för tillgängliga medier för att klara av detta uppdraget. Jag berättade också om talböcker och Legimus och att alla som har läshinder av något slag – det kan handla om synnedsättning, men också om kognitiva svårigheter, koncentrationssvårigheter eller fyisisk oförmåga att hålla i en bok – har rätt att använda denna tjänst. Att talböcker finns tillgängliga för alla med funktionsnedsättning, utan krav på läkarintyg, var något de blev imponerade av och ställde många frågor om.

Jag berättade också om de tjänster vi erbjuder på Mjölby bibliotek. Till exempel har vi precis börjar erbjuda ”Boken kommer”. Boken kommer innebär att den som på grund av funktionsnedsättning inte kan ta sig till biblioteket kan få böcker hem till dörren en gång i månaden. Denna tjänst har länge funnits på andra svenska folkbibliotek, men i Mjölby är det en ny tjänst.

Konferensen innehöll flera spännande föredrag, men tyvärr var de flesta på litauiska. Efter mig talade dock Jasmina Ninkov, bibliotekschef på Belgrad City Library, Serbien. Intressant nog hade hon valt samma titel på sitt föredag som jag - ”Libraries for everyone!”.

Många av projekten den serbiska bibliotekschefen, och även de litatuiska kollegorna senare, berättade om liknar de projekt svenska bibliotek driver. Som jag förstod det verkar dock de övergipande lagarna och stödfunktionerna vara mycket mer tvingande i Sverige vilket gör att vi på många sätt kommit längre i vårt tillgänglighetsarbete.

Panevėžys huvudbibliotek är inrymt i en vacker byggnad cetralt belägen i staden. Biblioteket består av flera olika rum för de olika avdelningarna. Det finns datorrum, bokhallar och rum för att studera. Ett av de nyare rummen kallar de för ”Sinnenas rum”. Det är ett rum som grupper kan boka för att få en lite lugnare miljö. Förutom bekväma sittpuffar har rummet möjlighet att spela avslappnande musik och det finns projektorer som spelar upp en slags bildspel i olika färger. Ljuset är dämpat och hela rummet ingav en lugnande känsla.

När vi besökte Panevėžys bibliotek höll de precis på att iordningställa en ny ungdomsavdelning och en Virtual Graphic Studio. Jurgita Bugailiškienė, bibliotekschef på Panevėžys bibliotek, visade oss runt och berättade om projektet. Tanken är att den nya ungdomsavdelningen ska fungera som ett nav för samarbete och kunskapsutveckling och få ungdomarna att under avslappnade former lära känna varandra och utveckla nya, både analoga och digitala, kompetenser. I rummet kommer det till exempel finnas möjlighet att bara hänga, lyssna på musik och dricka té, att lära sig spela gitarr eller att starta sin egen klubb eller förening. I Litauen är det vanligt att biblioteken använder sig av volontärer och många av volontärerna på den nya avdelningen var ungdomar från staden.

Att besöka andra bibliotek, både i Sverige och i andra länder, är alltid givande. Ofta är det i samtalen med kollegor som man får nya idéer till den egna verksamheten. Jag är väldigt tacksam över att ha fått besöka Panevėžys och rekomenderar verkligen den som får möjligheten att besöka Litauen att göra det!

Anya Feltreuter är bibliotekschef för Mjölby bibliotek som består av huvudbiblioteket i Mjölby, meröppna filialbibliotek i Skänninge, Mantorp och Väderstad samt biblioteksverksamhet på Kriminalvårdsanstalten i Skänninge. Anya är också en av kontaktpersonerna för Svensk Biblioteksförenings expertnätverk  för folkbibliotekschefer samt Standing Committee Member i IFLAs (International Federation of Library Assosciations) Management & Marketing Section. Anya är särskilt intresserad av frågor som rör ledarskap, demokrati och vuxnas lärande.

Läs fler bloggar av Anya på EPALE:

Från Jelgava till Östergötland – ett Nordplus-projekt om media literacyCoachande ledarskap skapar innovativa medarbetareWLIC 2019 i Athen - Libraries: dialogue for changeBokcirkeln som en väg in i det svenska språket

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich