chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - E-Plattform für Erwachsenenbildung in Europa

Blog

Eduskills.plus - nová viacjazyčná platforma zameraná na rozvoj kritického, tvorivého a humánneho zmýšľania je už k dispozícii!

26/11/2019
von Peter Baláž
Sprache: SK

Eduskills.plus - nová viacjazyčná platforma zameraná na rozvoj kritického, tvorivého a humánneho zmýšľania je už k dispozícii! Táto platforma zakladá na filozofickom pátraní učiteľa v spolupráci so žiakmi, s cieľom vychovávať v súlade s kozmopolitným ideálom spoločnosti.

Vďaka finančnej podpore podprogramu Erasmus+ s názvom Podpora reformy politiky v rámci akcie Sociálne začlenenie prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže je nová vzdelávacia platforma pre pedagógov a pracovníkov s mládežou v poslednej fáze príprav. Táto platforma poskytuje pedagógom úplné učebné osnovy s cieľom realizácie metódy filozofického pátrania v školských triedach. Rovnako sprístupňuje vzdelávacie moduly a mediálnu knižnicu, ktorá obsahuje zbierku metód z rôznych krajín a materiály v rôznych jazykoch. Medzi diskutované témy patria: udržateľná spotreba, globalizácia, cesta našich výrobkov, útek pred vojnou a prenasledovaním, rozmanitosť vo futbale, ľudské práva, islamofóbia a iné.

Platformu môžete preskúmať použitím tohto odkazu https://eduskills.plus/en. Moduly sú už pripravené na použitie. Časť obsahu sa stále spracováva, súčasná verzia je už však plne využiteľná.

 

/sk/file/sk-lessonplanpng-0sk_-_lesson_plan.png

 

Z akej potreby pramení myšlienka tejto vzdelávacej platformy?

Žijeme v dobe veľkej neistoty a zmien. Urýchlenie globalizácie má mnoho dôsledkov a zasahuje do života ľudí, ako aj do európskych tried. Sme svedkami zvýšenej miery migrácie a prelínania kultúr, čo vedie k novým formám správania a zmýšľania, a zároveň prináša oslabenie miestneho spôsobu života. Technologický pokrok, predovšetkým nové médiá, menia spôsob, akým na seba navzájom pôsobíme, ako aj spôsob, akým vnímame informácie a vedomosti. Neschopnosť primerane uvažovať o týchto zmenách vo svetle vlastného života vedie k strachu, vylúčeniu, stiahnutiu sa zo spoločnosti a v extrémnych formách i k násilnej radikalizácii. To všetko vytvára tlak na školy a učiteľov, ktorý ich núti snažiť sa porozumieť neustále sa meniace globálne prostredie a pripraviť študentov na tento nový svet. Vyžaduje si to rozvoj konkrétnych vzdelávacích stratégií zameraných na podporu medzikultúrneho dialógu a budovanie nových identít vyplývajúcich z možnosti interagovať s “tým druhým”. Takéto vzdelávacie stratégie dokážu ponúknuť kognitívne, afektívne a spoločenské nástroje, skrze ktoré je možné riešiť predsudky a stereotypy. Rovnako pripravujú študentov na aktívne občianstvo v rozmanitej a komplexnej spoločnosti.

Východiskovým bodom tohto projektu je idea filozofického skúmania v rámci tzv. komunity skúmania a kozmopolitný ideál, ktorý je jej podstatou. Poskytuje vzdelávaciu metódu, prostredníctvom ktorej môžu deti rozvíjať schopnosť kriticky, tvorivo a humánne uvažovať o mnohotvárnom, premenlivom a interaktívnom charaktere spoločenskej reality, v ktorej žijeme. Deti ako budúci občania vybavení týmito zručnosťami, budú schopní vybudovať kozmopolitnú spoločnosť, ktorá bude demokratická, inkluzívna a otvorená. Takéto vzdelávanie je založené na akejsi transakcii medzi sebou, druhým a svetom v zmysle tzv. „reflexívnej lojality k známemu a otvorenosť voči novému“.

 

/sk/file/skoverviewpngsk_overview.png

 

Aké sú ciele a účel platformy? 

Účelom tohto projektu je teda ponúknuť Európskym učiteľom vzdelávacie stratégie pre rozvoj kozmopolitnej angažovanosti. Tento účel sa spĺňa tak, že platforma učiteľom umožňuje rozvíjať potrebné zručnosti a ponúka materiály na praktické uplatnenie týchto princípov v triedach. Kozmopolitná myšlienka formuje spôsob, akým ľudia spolunažívajú, pripravuje mládež na pochopenie základných ľudských práv, demokratických hodnôt a medzikultúrneho dialógu a zároveň ich motivuje k tomu, aby sa stali aktívnymi a angažovanými občanmi. Všetky tieto črty im bránia v tom, aby sa stali korisťou zjednodušenej interpretácie sveta (medzi nimi nacionalizmu), radikalizácie, ale aj sociálnej a politickej nečinnosti. Platforma bola vytvorená v nádeji, že dosiahne tieto konkrétne vzdelávacie ciele:

 • pomôcť študentom a učiteľom rozvíjať kozmopolitný rámec zmýšľania kombináciou otvorenosti k novému s reflexívnym zapojením ich vlastnej kultúry, tradícií a identity;
 • podporiť pocit európskeho občianstva založeného na porozumení a dodržiavaní ľudských práv a demokracie;
 • vzdorovať stereotypom za pomoci reflexívnej interakcie s rôznymi kultúrami a presadzovať dôležitosť boja proti rasizmu, predsudkom a xenofóbii;
 • informovať učiteľov a študentov o globalizme a procesoch globálnej interakcie;
 • podporovať kritické myslenie a jeho implementáciu pri manipulácii s novými médiami;
 • podporovať kognitívne a afektívne zručnosti u mladých s potrebou vysporiadať sa so životom v multikultúrnej spoločnosti;
 • posilniť európsky rozmer odbornej prípravy učiteľov;
 • podporovať zlepšenie pedagogických prístupov ku globálnym, kozmopolitným a sociálnym otázkam;
 • zvýšiť povedomie o dôležitosti kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v Európe;
 • podporovať rovnosť a prispieť k boju proti všetkým formám diskriminácie na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;
 • prispieť k tvorbe vzdelávacieho prostredia, ktoré podporuje rovnosť a je prijateľnejšie.

Na dosiahnutie týchto cieľov sa použila kombinácia zistení a výsledkov viacerých úspešných projektov a iniciatív realizovaných v školskom vzdelávaní vo viacerých krajinách. Vytvorili sme viacjazyčnú platformu pre pedagógov, kde môžu nájsť informácie a materiály o aktuálnych vzdelávacích výzvach a prispieť k splneniu vyššie spomenutých cieľov. Táto vzdelávacia platforma informuje pedagógov o spôsoboch, ktorými môžu zvládnuť zvýšenú rôznorodosť v triedach, nárast neistoty v spoločnosti, zvýšenú mieru globalizácie, ako aj skutočnosť, že dogmatické vzdelávacie stratégie už nie sú viac vhodné pre študentov dennodenne čeliacich množstvu rôznych názorov a právd na internete. Žiaci a študenti sa musia medzi nimi naučiť pohybovať, aby si vedeli vytvoriť svoj vlastný názor na svet.

Ako môžem zostať informovaný a dostávať najnovšie informácie týkajúce sa platformy?

V prípade, že máte záujem o plné využitie platformy a chcete vedieť, kedy bude platforma kompletná, môžete sa rozhodnúť zostať v kontakte na:

FB: https://www.facebook.com/eduskills.plus/

Webpage: https://eduskills.plus/

 

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn