Mærker

Mærker

Learner Support Theme.
Studerende

Modtagere, der får viden gennem undervisning, studier, praktiske øvelser og andre metoder

Learning environments Theme.
Omgivelser

De fysiske eller online placeringer, sammenhænge og kulturer, som voksenundervisere og underviser i.

Life skills Theme.
Færdigheder

Evnen til at gøre noget godt inden for et bestemt felt, der kommer fra ens viden, praksis og evner.

Policy Theme.
Politik

Rammer, finansiering og planer, der omfatter fælles mål og procedurer inden for voksenuddannelse