Learning communities

Læring sker i fællesskaber, opbygger fællesskaber og hjælper dem med at udvikle sig og vokse.

Med udgangspunkt i den præmis, at læring er til gavn for både de enkelte lærende og for samfundet som helhed, vil dette tematiske fokus undersøge, hvordan der kan skabes inkluderende læringsfællesskaber i hele det europæiske rum. Der vil blive lagt særlig vægt på følgende emner: læringsbyer, tredje rum og sikre rum, landdistrikter, familiekompetenceprogrammer, læringsfællesskaber på arbejdspladsen, ny forståelse af læringsfællesskaber på tværs af de virtuelle, fysiske og blandede læringsrum, frivillige og udvikling af fællesskaber samt initiativer rettet mod sårbare grupper.

Begræns dine resultater

LAND

Kan vælge flere muligheder