Resource Details
RESSOURCE

Voksnes nøglekompetencer i et nordisk perspektiv

Når ældre borgere strømmer til byens bibliotek for at modtage tiltrængt it-undervisning hos frivillige gymnasieelever, sker det som led i Nordisk Ministerråds Nordplus Voksenprogram.

Det samme gør sig gældende, når en gruppe undervisere på tværs af de baltiske lande forener deres kræfter for at højne medborgernes matematikfærdigheder – til gavn for den enkelte og samfundet.

I denne publikation deler en række institutioner og organisationer ud af deres erfaringer med nordisk/baltisk uddannelsessamarbejde og Nordplus Voksen-programmet. Projekteksemplerne er alle knyttet til Nordplus Voksenprogrammets målsætning om at ’styrke voksnes nøglekompetencer og anerkendelsen (valideringen) af voksnes uformelle og ikke-formelle læring’. At der er god grund til at støtte projekter inden for netop denne målsætning, fortæller OECD's internationale kortlægning af voksnes kompetencer, PIACC, fra 2013 om. Undersøgelsen peger på, at millioner af nordiske og baltiske borgere mangler kompetencer inden for blandt andet læsning, skrivning, matematik og it. Det er nøglekompetencer, da de er afgørende for at kunne deltage i og bidrage til samfundet. Samtidig er det afgørende, at vi som samfund er i stand til at anerkende alle de kompetencer, som borgerne livet igennem har erhvervet sig på uformel eller ikke-formel vis, eksempelvis som ufaglært på en byggeplads. Et omfattende valideringsprojekt under Norplus Voksen har taget store skridt inden for det felt. Projektet er præsenteret her i publikationen.

På de næste sider giver vi et indblik i nogle af de nye, nødvendige skridt, som professionelle på tværs af landegrænser har taget under Nordplus Voksen-programmet.

De følgende cases er kun et udvalg af de mange frugtbare og fremadrettede samarbejder, der finder sted til gavn for borgerne, de enkelte lande og den nordisk/baltiske region.

Vi håber, at samarbejdslysten og styrken fra de følgende projekter inspirerer til ny initiativer – så endnu flere dygtige, engagerede, innovative og målrettede aktører inden for voksenuddannelse og -læring fremover vil bygge bro hen over lande, institutioner og organisationer.

Resource Details
Visning på portal
ISBN
978-8792962 47-8
Ressource forfatter(e)
Styrelsen for Videregående Uddannelser
Type ressource
Casestudie
Land
Publikationsdato
Dokumentets sprog
Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!