Resource Details
RESSOURCE

Virksomheders brug og vurderinger af AMU i 2021

Fra EVAs hjemmeside: https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/virksomheders-brug-vurderinger-amu-2021

Rapporten formidler resultaterne af EVA's undersøgelse af virksomheders brug og vurderinger af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) i perioden fra 2007 til 2021. Særligt udviklingen fra 2019 til 2021 forekommer interessant i lyset af en række tiltag fra VEU-trepartsaftalen 2017, som skulle styrke aktiviteten samt kvaliteten af AMU.

EVA har tidligere lavet tilsvarende undersøgeler i 200720112015 og 2019.

Resource Details
ISBN
(www) 978-87-7182-516-9
Ressource forfatter(e)
Michael Andersen
Type ressource
Undersøgelser og rapporter
Land
Dokumentets sprog
Resource media
Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!