European Commission logo
Opret en bruger
Resource Details
RESSOURCE

Vejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler – eksempler og anbefalinger

Denne rapport fokuserer på uddannelses‐, og erhvervsvejledning og kompetenceafklaring i de danske fængsler. Endvidere fokuserer rapporten på, hvilke metoder og praksisser man med fordel kan udvikle for at optimere indsatsen med henblik på at styrke vejledning og tilbud om kompetenceafklaring til de indsatte i de danske fængsler; herunder uddannelse og eventuel efteruddannelse til personale og/eller nye ansættelser.

Overordnede mål i Kriminalforsorgens satspuljeansøgning om ”Styrket uddannelse til indsatte” er, at der skal være mere kompetencegivende uddannelse i fængslerne, der skal være mere kvalitet i undervisningen og der arbejdes hen imod et mere standardiseret tilbud i fængslerne. For så vidt angår denne rapport drejer det sig her i særlig grad om den vejledning og kompetenceafklaring, som fører til kompetencegivende uddannelse. Der indgår flere projektmål i den samlede satspuljeansøgning:

FVU‐ tilbud til alle indsatte, AVU‐ tilbud til alle, hvilket implicerer mulighed for grundskoleeksamen, vejlednings‐ og kompetenceafklaringstilbud, styrkelse af erhvervsuddannelse og forsøg med import af undervisning i arresthusene. I denne rapport vil der blive fokuseret særligt på vejlednings‐ og kompetenceafklaringstilbud.

”Styrket vejlednings‐ og kompetenceafklaringstilbud til indsatte” indgår i det samlede satspuljeprojekt ”Styrket uddannelse til indsatte” (Projektbeskrivelse, april, 2013, DFK/SFK). Målgruppen er de indsatte, der afsoner en reststraf på mere end to måneder, og som har behov for og ønske om vejlednings‐ og kompetenceafklaringstilbud. Endvidere er målgruppen indsatte i Københavns Fængsler, der har behov for og ønske om vejlednings‐ og kompetenceafklaringstilbud (ibid. s. 4).

Resource Details
ISBN
978‐87‐7684‐911‐5 (elektronisk)
Ressourceforfatter
Rie Thomsen
Anden ophavsretlig status
Type ressource
Undersøgelser og rapporter
Land
Danmark
Publikationsdato
Dokumentets sprog
Dansk
Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!