Resource Details
RESSOURCE

Validering og open educational resources (OER)

Denne tematiske rapport fokuserer på validering af læring opnået gennem open educational ressources (OER) som eksempelvis deltagelse i omfangsrige online kurser.

Baseret på en gennemgang af litteraturen samt indsamlet data for den europæiske opgørelse undersøges det i rapporten hvordan validering kan vedrøre brugen af OER. I rapporten undersøges relevante valideringsmekanismer, ligesom rapporten giver et overnlik over valideringspraksis med særlig fokus  på vurdering og certificering. Endvidere fremlæggges konklusioner og anbefalinger. Disse anbefalinger understreger vigtigheden af videndeling og spredning af god praksis om validering af OER-opnået læring herunder bedømmelse af fulde kvalifikationer, at øge kendskabet blandt interessenter og styrke foranstaltninger som forbinder OER-opnået læring med mere generiske valideringssystemer samt videre investere i vurderingssystemer af høj kvalitet.

Cover_4149_en
Resource Details
ISBN
978-92-896-2197-7
Ressource forfatter(e)
European Centre for the Development of Vocational Training - Cedefop
Type ressource
Undersøgelser og rapporter
Land
Publikationsdato
Dokumentets sprog
Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Ønsker du et andet sprog?

Dette dokument er også tilgængeligt på andre sprog. Vælg et nedenfor.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!