Resource Details
RESSOURCE

Validering af realkompetencer i Norden - sammenhæng mellem mennesker og politik

Dette ’policy brief’ er udarbejdet af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) med henblik på at fremhæve de resultater, der er opnået inden for validering i Norden, og samtidig pege på, hvilke yderligere tiltag der er nødvendige i arbejdet med at implementere Europarådets anbefalinger fra 2012. Anbefalingen er, at medlemslandene skal have et holistisk valideringssystem af høj kvalitet på plads i løbet af 2018.

Den viden, der ligger til grund for dette policy brief, er indsamlet af NVL’s Ekspertnetværk for validering. For mere information om det nordisk samarbejde om validering  besøg netværkets hjemmeside: www.nvl.org/validering

Resource Details
Ressource forfatter(e)
Nordisk Netværk for Voksnes læring
Type ressource
Andre
Land
Publikationsdato
Dokumentets sprog
Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Ønsker du et andet sprog?

Dette dokument er også tilgængeligt på andre sprog. Vælg et nedenfor.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!