Resource Details
RESSOURCE

Ny rapport om uddannelsesovervågningen for 2015

Uddannelsesovervågningen er en årlig publikation, der giver et overblik over udviklingen i Europas uddannelsessystemer ved at samle en bred vifte af dokumentation i én letfordøjelig rapport.

Uddannelsesovervågningen for 2015 sætter fokus på de uddannelsesprioriteter, der har størst behov for investering, og udpeger politikker, der hjælper med at forbedre inklusion, kvalitet og relevans i Europas uddannelsessystemer.

Hvorfor er det nødvendigt?

Siden 2012 er rapporten om uddannelsesovervågning vokset og blevet et uundværligt referenceværktøj for den europæiske uddannelsessektor ved at holde øje med prioriteterne under samarbejdsrammerne for ET 2020 og bidrage til den bredere Europa 2020-strategi med dens overordende mål for uddannelse.

Rapporten er en af de primære kilder, der ligger til grund for Kommissionens analyse af uddannelsesudfordringerne og politikudviklingen i det europæiske semester 2016.

Hvad er der gjort indtil videre?

I november 2015 offentliggjorde Kommissionen den fjerde årlige udgave af uddannelsesovervågningen. Den fulde rapport, inklusive et 10 siders langt resumé, der samler tværnationale og landespecifikke resultater, kan downloades her.

Uddannelsesovervågningen 2015 ledsages af 228 dybdegående landerapporter, som supplerer den tværnationale analyse med landespecifikke data og oplysninger om politiske tiltag og seneste reformer. Ensidede resuméer af landerapporterne kan downloades her.

Der er udarbejdet forskellige interaktive kort til at evaluere resultater og fremskridt i medlemslandene i forhold til ET 2020-målene.

Endelig har Eurydice-netværket og JRC's Center for Forskning og Uddannelse og Livslang Læring (CRELL) udarbejdet yderligere baggrundsindikatorer. Link til dette baggrundsmateriale findes nedenfor. 

Resource Details
Ressource forfatter(e)
Europa Kommissionen
Type ressource
Undersøgelser og rapporter
Land
Danmark
Publikationsdato
Dokumentets sprog
Dansk
Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Ønsker du et andet sprog?

Dette dokument er også tilgængeligt på andre sprog. Vælg et nedenfor.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!