Resource Details
RESSOURCE

Ny Eurydice rapport undersøger voksenuddannelser i Europa

Rapportens formål

En ny Eurydice rapport har til at formål at fremme udvekslingen af politikker og praksis mellem europæiske lande på voksenuddannelsesområdet vha. et omfattende overblik over politikker og data relateret til den europæiske dagsorden om voksenuddannelse.

Rapporten fokuserer på foranstaltninger, der skal sikre, at de mest udsatte grupper af voksne elever, især dem med helt grundlæggende færdigheder eller utilstrækkelige kvalifikationer, har tilstrækkelig adgang til livslang læring. Rapportens 6 kapitler beskriver blandt andet statistisk baggrundsdata om voksenuddannelse, hvilke uddannelsesprogrammer der findes på området, læringsfleksibilitet, opsøgende initiativer, vejledning samt målrettet økonomisk støtte.

Rapporten er primært baseret på oplysninger indsamlet gennem Eurydice-netværket i 2014 og dækker 35 nationale uddannelsessystemer i 32 europæiske lande. Udover Eurydice-data, indeholder rapporten data fra en række forskningsprojekter og statistiske oplysninger fra internationale undersøgelser.

 

For mere information:

Den fulde rapport: Adult Education and Training in Europe

Eurydice Highlights: Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities

 

Om Eurydice-netværket

Europa-Kommissionens Eurydice-netværk leverer analyser af europæiske uddannelsessystemer og uddannelsespolitik. Netværket består af 40 nationale enheder i 36 lande, der deltager i EU's Erasmus+ program (EU's medlemsstater, Bosnien-Hercegovina, Island, Liechtenstein, Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Norge, Serbien og Tyrkiet). Det koordineres og forvaltes af EU's Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i Bruxelles.

Resource Details
ISBN
978-92-9201-661-6 (PDF)
Ressource forfatter(e)
European Commission/EACEA/Eurydice
Type ressource
Undersøgelser og rapporter
Land
Publikationsdato
Dokumentets sprog
Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!